Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

  Elektroniskā grāmata

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 12.2020.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Par Karmas Valdi

Mātes Marijas lappuse

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Sūtnei veltīts

Rozāriji

 Palīdzība un atbalsts

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un
publicēti viņas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net

   I N T E R N E T A    T R A N S L Ā C I J A

23. oktobrī
trešdiena

Katra mēneša 23. datumā
tiek dota Dievišķa iespēja transmutēt nākamā mēneša personīgo un planētas karmu, lasot rozārijus, lūgsnas, pavēles, mantras.


Rozārijs
"Darbs ar karmu"

Pieslēgšanās iespējama
brīvi izvēlētā laikā

23. datums – iespēja atvieglot nākamā
mēneša karmu

Rozārijs "Darbs ar karmu" (teksts latv. val.)Mācība par karmas nonākšanu gada beigās


Par karmu. Daži paskaidrojumi.
(teksts latviešu val.)


Kā izkļūt no Sansāras riteņa.
T. Mikušinas atbilde uz lasītāja jautājumu (teksts latv. val.)


Izvēles karma

Iemīļotais Lanello. "Mācība par Dievišķo īpašību izpausmi dzīvē",
ko pieņēmusi Tatjana MIkušina 2008. gada 4. janvārī


Kas ir karma?
Grāmata "SARUNAS PAR KARMAS LIKUMU"

"Karmas likums ir tik dziļš, ka trūkst vārdu, lai to aprakstītu." Šos vārdus teicis Šrī Babadži – viens no XX gadsimta lielākajiem indiešu svētajiem, sasaucoties ar cita Lielā Skolotāja – Gautamas Budas vārdiem, kurš teicis: "Es nemācu neko citu kā tikai Karmas likumu". Iepriekšējā gadsimta laikā zināšanas par Karmas likumu bija plaši pazīstamas iedzīvotājiem Indijā, Tibetā, Ķīnā un kļuvušas pieejamas arī rietumu tautās. Tomēr mēs ārkārtīgi maz zinām par šo fundamentālo likumu.
T. Mikušinas grāmata "SARUNAS PAR KARMAS LIKUMU" dod lasītājam visaptverošu, harmonisku priekšstatu par šo likumu. Dažādas Atmaksas likuma smalkās škautnes atklājas šīs grāmatas lappusēs: nabadzības un bagātības karma, nepareizo izvēļu karma, bezdarbības karma, labā karma kā sekmju, sasniegumu un veiksmes ķīla, vecāku un bērnu karma, dzīvesbiedru karma. Karmas likuma zināšanas ievērojami atvieglo jūsu dzīves ceļu, ja mēs cītīgi radām labo karmu. Tad prieks un laime katrā ziņā pavadīs mūs visur, kur vien mēs būsim!
Šī grāmata var pavērt lasītājam jaunu perspektīvu un virzīt viņa karmas ceļu pa vieglāku ceļu.

lasīt vairāk...


Vietnē "Сириус" notiek regulāras kopīgas garīgās prakses:

1. Katru dienu. Valdoņu vēstījumu lasīšana.
Kopīgas Valdoņu vēstījumu lasīšanas lappuse (skat. datumus) vai
Kalendārs (krievu val.)

2. Katru nedēļu. Rozāriju lasīšana svētdienās 15:00.

3. Katru mēnesi. Katra mēneša 23. datumā karmas transmutācijas prakse nākamajam mēnesim.

4. Reizi gadā. Mātes Marijas Žēlastības stunda.

5. Divas reizes gadā. Vasaras un ziemas saulgriežu dienās
vēstuļu rakstīšana Karmas Valdei.
Kā rakstīt vēstules Karmas Valdei.


Par Lielo Balto Brālību un sūtību (krievu valodā)

Dārgie draugi!
Sakarā ar "Gudrības Grāmatas" iznākšanu bulgāru valodā lasiet lappusi par Sūtnes ceļu, kas saistīta ar Bulgāriju.
Bulgārijā Sūtne T. Mikušina pieņēma Gudrības Valdoņu vēstījumu ceturto ciklu no 2006. gada 1. – 21. jūlijam.
29. jūlijā Sofijā notika T. Mikušinas tikšanās ar Gudrības Valdoņu Mācības sekotājiem.


Iznākusi "Gudrības Grāmata"
(«Книга Мудрости») bulgāru valodā

apraksts krievu val.

Dārgie draugi!
Mēs priecājamies, ka varam padalīties ar jums priecīgā jaunumā!
"Gudrības Grāmata" («Книга Мудрости»), kurā ir visi Dievišķo Valdoņu vēstījumi, ir izdota bulgāru valodā. Bulgārija ir trešā valsts pēc Krievijas un Armēnijas, kurā ir izdots pilns Valdoņu vēstījumu krājums vienā grāmatā!

Izdevums "Gudrības Grāmata" («Книга Мудрости») bulgāru valodā aizņēma apmēram gadu. Grāmatas laišana klajā kļuva par nozīmīgu notikumu bulgāru tautai, īpaši ņemot vērā bulgāru gaišreģes Vangas pareģojumu:

Tālāk Staņislavas Bakrdžijevas un Ivas Teofilovas komentārs no Bulgārijas:

"Ir grāmata bulgāru valodā, kas veltīta Vangas pareģojumiem. Jau tad, pirms 42 gadiem, mūsu bulgāru dvēseļu mierinātāja redzēja šo grāmatu un nosauca to par "Ugunīgo Bībeli". Tagad Bulgārijā daudz runā un interpretē šos Vangas pareģojumus. Bet lasot tās vārdus un lasot Skolotāju diktātus, mēs zinām, ka Ugunīgā Bībele – tā ir Gudrības Grāmata. Vienkārši tāpēc, ka to saprot ar sirdi."


Gudrības grāmata
Valdoņu vēstījumi/T. Mikušina

Grāmatā ir sakopoti Gudrības Valdoņu vēstījumi, ko viņi deva caur T. Mikušinu 2005. – 2016. g.

Katrs, kas ir redzējis šo grāmatu, ieraudzījis to ne jau gadījuma dēļ. Tajā rakstīta Mācība – sena kā pasaule. Mācības būtība ir tik daudzpusīga, ka aptver visas dzīves puses un dod atbildi uz galveno jautājumu: kāpēc mēs katrs atnācām šajā pasaulē? Mācībā tiek atklātas unikālas zināšanas par visuma uzbūvi un evolūciju, cilvēka un visa dzīvā uz Zemes, tiek doti visuma lielo likumu apraksti, pēc kuriem dzīvo mūsu Visums: Cēloņu un seku likums (austrumos tas ir pazīstams kā Karmas likums), dvēseļu Reinkarnācijas likums, Žēlsirdības un Līdzcietības likums, lielais Tikumiskais likums.
Viengabalainā Vienotā Mācība sastāv no daudzām citām Mācībām: par Labā un Ļaunā atšķiršanu, par Iesvētījumu Ceļu, par apziņas mainīšanu, par Mīlestību, par Brīvību, pat atteikšanos no vardarbības, par Kopienu, par laimi un vēl daudzām citām.Dārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 14 gadu laikā no 2005. līdz 2018. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Mācība pati sevi aizstāvēs.

Vajag vienkārši Mācību ņemt vērā dzīvē un mēģināt pašam kļūt par piemēru, paraugu fiziskajā plānā.
Mums jākļūst par paraugu apkārtējiem.

Par jaunu attiecību paraugu. Vienkārši ņemt vērā Mācību.
Kā to izdarīt? Vai jau ir piemēri?
To arī vajag apspriest Centros.
Cilvēki atsauksies tad, kad redzēs, uz ko tiekties.
Ieraudzīs paraugus fiziskajā plānā.

Tieši tagad pienācis laiks, kad vajag demonstrēt pareizos paraugus visā.
Uz vispārējās degradācijas fona to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

Nevajag daudz runāt par Mācību, vajag parādīt savu Gaismu!
Gaismas vibrācijas nav iespējams noslēpt. Nevajag pat runāt. Cilvēki paši visu sajutīs.

Mēs gājām ārējo ceļu. Pienācis laiks atgriezties uz iekšējā ceļa.
Te nav svarīgs cilvēku skaits.
Svarīgs ir garīgo sasniegumu līmenis.

Bija tikai viens Buda, viens Kristus, viens Muhameds...
Bet viņi pārmainīja visu pasauli.

T.N. Mikušina


Vairāk par grāmatām... (krievu val.)Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2019.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti, rediģēti jaunā redakcijā un ievietoti interneta vietnē siriu-riga.lv, un sakopoti elektroniskās grāmatās hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatās:

GUDRĪBAS VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 3 (13.03.2008.– 26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS VĀRDS 4 (27.12.2011.– 19.12.2020.) - 1,25 Mb


INFORMĀCIJA par vēstījumu lasīšanu (skat. datumus)


INTERNETA TRANSLĀCIJAS


GARĪGAIS DARBS


raksts
latviešu val.23. datums – iespēja atvieglot
nākamā mēneša karmu

Īsās lūgsnas garīgajam darbam
Iekšējā saskaņošanās ar Dievu
  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai
Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI (video atskaņošanas saraksts)
Lūgšanas kvalitāte 2018
Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina

Mācība par karmas nonākšanu gada beigās
 Saules tēls – garīgajam darbam
Gudrības Valdoņi par Dievišķību

Gudrības Valdoņi par
dvēseles nemirstīgo dabu


Gudrības Valdoņi
par Dievišķajām īpašībām


Gudrības Valdoņi
par Dievišķo apziņas stāvokli


Garīgās prakses
Īsās lūgsnas, pavēles
Svētajam Erceņģelim Mihaēlam,
SIRDS ATTĪRĪŠANAS MEDITĀCIJA

Mantras
(https://sirius-ru.net/mantry/index.htm)


RAKSTI, VIDEO, INTERVIJAS,
MEDITĀCIJAS, MANTRAS, APRAKSTI


Visas latviešu valodā izdotās
T. MIKUŠINAS GRĀMATAS


WIKIPEDIA
T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI
2018. gada Vebināri


Sūtnes un Mācības atzinums
vebinārs 2018. gada 24. martā (krievu val.)
Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)
IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori


Starptautiska sabiedriska kustība
"PAR TIKUMĪBU!"


 


Copyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia