Par vēstulēm Karmas Valdei

 
 

Pienācis laiks, kad darbojas ļoti svarīga Valdoņu dotā dispensācija - iespēja rakstīt vēstules Karmas Valdei.
Gudrības Valdoņu vēstījumos ir teikts, ka Karmas Valdes sanāksmes notiek divas reizes gadā ziemas un vasaras saulgriežu laikā. Divu nedēļu laikā, sākot no ziemas saulgriežu dienas, mēs varam rakstīt vēstules ar saviem lūgumiem.

Valdoņi iesaka šajā laikā rakstīt Karmas Valdei vēstules ar lūgumiem pēc palīdzības. Kā uzrakstīt šādu vēstuli? Kas jādara, lai tā sasniegtu adresātu? Kādos gadījumos palīdzība mums var tikt sniegta? Par to lasiet šajā lappusē.


... Jūs zināt, ka katru gadu šajā tumšajā gada laikā sākas Karmas Valdes sanāksme. Šīs sanāksmes laikā tiek pieņemti svarīgi lēmumi, pēc kuriem planēta dzīvo turpmāko sešu mēnešu laikā līdz nākamajai Karmas valdes sanāksmei, kas notiks vasaras saulgriežu laikā. Tomēr arī jūs varat piedalīties šajā Karmas Valdes sanāksmē un līdz ar to ietekmēt planētas attīstības gaitu nākamajā pusgadā.

Protams, neviens jūs neielaidīs zālē, kur notiek Karmas Valdes sēde. Jūs nevarat tur būt klāt ne savos fiziskajos ķermeņos, ne smalkākajos ķermeņos. Bet jūs varat vērsties pie Karmas Valdes ar vēstulēm, un es jums garantēju, ka visas jūsu vēstules tiks rūpīgi izskatītas...

Par vēstulēm Karmas Valdei
Gautama Buda 2005. gada 22. decembrī

Vēstuļu rakstīšanas noteikumi

... jūs varat izmantot iespēju, kas jums tiek dota katru gadu, un uzrakstīt vēstules Karmas Valdei. Jūs varat paši patstāvīgi sastādīt vēstuļu saturu. Tomēr es jums atgādināšu vispārējos pastāvošos noteikumus. Vispirms jūs pateicaties Karmas Valdei par jums agrāk parādīto žēlastību. Pēc tam jūs varat izklāstīt savu lūgumu. Ja šis lūgums attiecas uz žēlastību, ko jūs cerat saņemt personīgi sev vai saviem tuviniekiem, tad pēc savu lūgumu izteikšanas jums noteikti jāuzņemas saistības, ko jūs brīvprātīgi izpildīsiet nākamā pusgada laikā līdz jaunai Karmas Valdes sēdei. Jūsu lūgumi un vēlēšanās jāizklāsta ļoti vienkārši un saprotami, minot to cilvēku vārdus un uzvārdus, par kuriem jūs lūdzat...

... pirms rakstāt vēstules, rūpīgi apdomājiet savus lūgumus un motīvus.

Jums nevajag par daudz apgrūtināt sevi ar pārmērīgām saistībām. Uzņemieties tādas saistības, ko jūs varēsiet izpildīt bez pārmērīga sasprindzinājuma. Ļoti daudz cilvēku savās vēstulēs uzņemas tik lielas saistības, ka pirmā viņu dzīves ceļā sastaptā problēma liek viņiem pilnīgi aizmirst savas saistības un atteikties no to izpildīšanas. Lai jūs uzņematies ļoti mazas saistības, bet izpildiet tās ar prieku un mīlestību katru dienu. Necentieties uzkraut sev pārāk daudz. Dažkārt ar vienu izlasītu lūgšanu dienā pietiek, lai palīdzība tiktu sniegta. Jo vairāk tīras enerģijas jūs ieliksiet lūgšanas lasīšanā, jo lielāku efektu sasniegsiet. Un pat vienas patiesi izrunātas frāzes: „Lai pasaulei ir labi” pietiek, lai atvieglotu daudzu likteņus.

Par gaidāmo vasaras saulgriežu dienu un ar šo dienu saistīto Dievišķo žēlastību
Kungs Maitreija 2006. gada 15. jūnijā


Tagad, gada ciklam mainoties, ir īpaši derīgi pieņemt lēmumu un atbrīvoties no visa nevajadzīgā, kas ir jūsu apziņā. Neaizmirstiet par vēstuļu dispensāciju Karmas Valdei. Rakstiet vēstules. Jums ir šī iespēja līdz šī gada beigām. Lūdziet Karmas Valdi atbrīvot jūs no tā, no kā jūs vēlētos atbrīvoties. Kādas īpašības vai kaitīgi ieradumi jūs apgrūtina un kavē jūsu attīstību? Virziet savu lūgšanu momentu tuvākā pusgada laikā uz to, lai atbrīvotos no saviem mīļajiem trūkumiem. Un pēc pusgada jūs nepazīsiet sevi.

Jo lielāku lūgšanu enerģijas daudzumu jūs Karmas Valdes priekšā apņemsieties atbrīvot tuvākā pusgada laikā, jo ātrāk jūs atbrīvosieties no visām jūsu nelaimīgajām piesaistēm un karmiskajām problēmām.

Tātad, lai jūs izmantotu dispensāciju un uzrakstītu vēstules Karmas Valdei, jums ir uzmanīgi jāanalizē, no kā jūs gribētu atbrīvoties vispirms.

• Vērsieties pie Karmas Valdes locekļiem, uzskaitiet savus lūgumus un vēlējumus.

• Uzņemieties lūgšanu vai citas saistības, ko jūs esat gatavi izpildīt sistemātiski tuvākā pusgada laikā.

• Uzrakstiet savus lūgumus un saistības uz papīra, palūdziet Erceņģeli Mihaēlu un aizsardzības eņģeļus nogādāt jūsu vēstījumu pēc piederības, tieši Karmas Valdei, un sadedziniet vēstuli.

• Jūs varat atstāt sev šīs vēstules kopiju, un pēc pusgada ar nosacījumu, ka jūs esat izpildījuši savas uzņemtās saistības, paskatieties, kas ir mainījies.

Es esmu pārliecināts, ka jūs būsiet tikuši vaļā no vienas vai vairākām savām nepilnībām. Neaizmirstiet par pateicību. Tiklīdz atbrīvosieties no savām problēmām, uzrakstiet pateicības vēstuli Karmas Valdei.

Es šķiros no jums ar nožēlu. Jo ļoti gribas sniegt jums visu iespējamo palīdzību un dot jums to galveno padomu, kas ļoti palīdzēs jums. Es ceru, ka kaut vai daļēji es palīdzēju jums un devu dažus ļoti svarīgus padomus.

Es atvados no jums un uz jaunu tikšanos!

ES ESMU Surija"

Tagad, gada ciklam mainoties, ir sevišķi derīgi pieņemt lēmumu un atbrīvoties no visa nevajadzīgā, kas ir jūsu apziņā
Iemīļotais Surija 2006. gada 21. decembrī

Paskaidrojumi, kā rakstīt vēstules

Jūs varat savā vēstulē... norādīt, ko konkrēti jūs apņematies darīt, lai jūsu labo darbību enerģija tiktu novirzīta jūsu karmiskā sloga atvieglošanai. Tā var būt saistību uzņemšanās lasīt noteiktu lūgšanu vai Rozāriju daudzumu kādā laika posmā. Tā var būt arī saistību uzņemšanās palīdzēt trūkumcietējiem vai nespējniekiem.

Uzņemieties tikai tās saistības, par kurām jūs noteikti zināt, ka jums ir pa spēkam tās izpildīt. Jo, ja jūs uzņemsieties pārāk lielas saistības cerībā atstrādāt pēc iespējas vairāk karmas, jūs varat netikt galā ar slodzi. Neaizmirstiet, ka jums nāksies savā dzīvē nokārtot testus un uzturēt visaugstāko apziņas stāvokli, neņemot vērā nekādus šķēršļus un dzīves nekārtības, ar kurām jums būs jāsastopas.

Negatīvās vibrācijas, aizkaitinājums, ko jūs varat izjust, ja netiksiet galā ar pieņemtajām saistībām, var pārvilkt svītru jūsu pareizo darbību un pareizās rīcības pozitīvajam efektam.

Jūsu uzdevums nav sagrēkot un pēc tam izlūgties grēku piedošanu. Jūsu uzdevums ir neradīt jaunu karmu. Veco karmu tādā vai citādā formā jums tik un tā būs jāatstrādā. Tāpēc uzmanīgi raugieties, lai neradītu jaunu karmu.

Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas Valdei
Iemīļotais Surija 2005. gada 23. jūnijā


... pieņemot lēmumu par palīdzības sniegšanu, Karmas Valde vienmēr ņem vērā, cik tīri ir jūsu motīvi un cik patiesa ir jūsu vēlēšanās mainīties. Nav iespējams apmānīt Dievu, nav iespējams likt Dievam spēlēt pēc jūsu, cilvēku noteikumiem.

Ir pienācis laiks, kad jums ir jāsaprot, ka visi iespējamie termiņi ir beigušies.

Es nezinu, kāds būs vispārējais Centrālās Saules lēmums, bet tomēr neaizmirstiet savos sūtījumos lūgt žēlastību planētai Zeme. Jo tas stāvoklis, kādā patlaban ir planēta, prasa steidzamu Gaismas leģionu iejaukšanos. Līdzsvars ir izjaukts un izjaukts ne bez jūsu katra līdzdalības.

Nedrīkst vairs zaudēt ne minūti
Kungs Surija 2009. gada 21. jūnijā


Nebūtu slikti, ja jūs uzrakstītu vēstules Karmas valdei un atšķirībā no jūsu parastajām vēstulēm, kurās jūs lūdzat kaut ko personīgi sev vai saviem radiniekiem, jūs izstāstītu kādus pozitīvus faktus no savas dzīves. Es personīgi būtu jums visai pateicīgs, ja jūs uzņemtos saistības lasīt noteiktu skaitu lūgšanas vai Rozārijus pusgada laikā līdz nākamajai Karmas Valdes sēdei ar mērķi balansēt situāciju uz planētas. Mums vajadzīga jūsu labās gribas izpausme palīdzībā planētas Zeme evolūcijām. Mums vajadzīgi jūsu lūgšanu pūliņi, un mums vajadzīga jūsu gatavība kalpot Zemes evolūcijām.

Mums vajadzīga jūsu gatavība kalpot Zemes evolūcijām
Lielais Dievišķais Virzītājs 2009. gada 20. decembrī


Visi jūsu lūgumi noteikti tiks izskatīti

Ne vienmēr Karmas Valdes locekļiem ir iespēja iejaukties jūsu liktenī. Bet, ja jūs paši rakstāt vēstules Karmas Valdei, tad jūsu lūgumi noteikti tiks izskatīti un tiks veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai apstākļi tiktu vai nu mainīti vai mīkstināti. Viss ir atkarīgs no jūsu centieniem un tās enerģijas, ko jūs esat spējīgi tuvākā pusgada laikā atdot tam, lai jūsu lūgumi piepildītos.

Mēs nākam, lai uzturētu jūsu tiekšanās momentu un salīdzinātu orientierus, pēc kuriem jūs virzāties
Iemīļotais Lanello Lielā Dievišķā Virzītāja klātbūtnē 2008. gada 24. decembrī


... mēs esam gatavi atsaukties uz jūsu lūgumiem un palīdzēt jums tik, cik to ļauj Likums, lai atvieglotu jūsu nastu. Dažreiz tajos gadījumos, kad jūsu šajā iemiesojumā radītā labā karma ļauj, mēs spējam atnākt pēc jūsu aicinājuma un palīdzēt tajā situācijā, kad jums jau šķiet, ka vairs nav spēka to paciest. Un kādu laiku pēc sava aicinājuma jūs ar izbrīnu paraugāties atpakaļ un saprotat, ka tas, kas kā nepārvarams slogs gūlās uz jūsu pleciem, pēkšņi ir pazudis, izgaisis, nokritis no jūsu pleciem. Tādā gadījumā nekad neaizmirstiet slavēt Debesis un sūtīt savu pateicību. Labākā pateicība mums būs tā kalpošana, kuru jūs esat spējīgi īstenot Dzīvības labā uz Zemes.

Tagad es jums došu formulu, ar kuru jūs varat saņemt karmas nastas atvieglojumu tajā gadījumā, ja jūsu labā karma jums to ļauj. Tātad jūs sakāt:

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, mana varenā ES ESMU Klātbūtnes vārdā, mana svētā Es Kristus vārdā (vai vienkārši Visvarenā Dieva vārdā), es vēršos pie Lielās Karmas Valdes un lūdzu jūs izmantot manu labo sasniegumu momentumu, lai dzēstu karmu, kura novedusi pie ... ( tālāk jums jāapraksta tā situācija, kurā jūs vēlaties saņemt palīdzību no Karmas Valdes). Lai viss notiek saskaņā ar Dieva Gribu.

Jūs varat uzrakstīt vēstuli, izteikt aicinājumu balsī un sadedzināt vēstuli, ko esat adresējuši Karmas Valdei. Ja jūsu uzkrātās labās karmas daudzums ļaus un Karmas Valde uzskatīs par iespējamu apmierināt jūsu lūgumu, tad jūsu karmiskā situācija tiks atrisināta tā vai citādi.

Atbilstoši jums agrāk dotajai iespējai nakts miega laikā jūs tiksiet uzaicināti jūsu smalkajā ķermenī uz Karmas Valdes sēdi un jūsu dvēselei būs jāapstiprina lūgums, ko jūs uzrakstījāt savā ārējā apziņā.

Dažreiz ir gadījumi, kad cilvēka ārējā apziņa vairs negrib izturēt karmisko slodzi, bet cilvēka dvēsele atsakās no palīdzības. Tādā gadījumā Karmas Valde uzklausa jūsu dvēseles domas. Tāpēc, ja ir pagājis kāds laiks un jūsu lūgums nav apmierināts, jūs varat parunāt ar savu dvēseli un pamēģināt saprasties ar viņu konkrētajā jautājumā. Es ļoti iesaku jums praktizēt sarunas ar savu dvēseli. Un rakstīt vēstules Karmas Valdei jau pēc tam, kad jūs un jūsu dvēsele būsiet vienojušies savā starpā.

Karmas Likuma izpratnes paplašināšana
Iemīļotais Kuthumi 2006. gada 6. jūlijā


... kad jūs rakstāt savas vēstules Karmas Valdei un lūdzat dažu savu vēlmju piepildīšanos, es ņemu svarus un vienā svaru kausā lieku jūsu vēlēšanos saņemt kaut kādu iespēju, bet otrā – lieku jūsu karmu, kas ir šķērslis šīs iespējas īstenošanai. Un jūs saņemat to, ko lūdzat, vai arī nē.

Taču karma nav kaut kas nekustīgs. To var mainīt uz labāku vai uz sliktāku pusi. Kad jūs rakstāt vēstules Karmas Valdei, tad jūs uzņematies saistības lasīt noteiktu skaitu lūgšanu vai Rozāriju ar kaut kādu periodiskumu nākamajā pusgadā, lai tiktu izpildīti jūsu lūgumi. Ja jūsu lūgšanu enerģija ir virzīta pienācīgā veidā, tad karma uz svariem samazinās un Dievišķā iespēja var gūt pārsvaru. Tas var notikt un var arī nenotikt. Visu nosaka karmas smagums, kas ir pretējā svaru kausā.

Tomēr jebkura karma var tikt atstrādāta, un jebkurš šķērslis var tikt novākts. Viss ir atkarīgs tikai no jūsu tiekšanās. Piemēram, es zinu cilvēkus, kas mēģināja atbrīvoties no kaitīga ieraduma, proti: no smēķēšanas. Pusgada laikā viņi katru dienu lasīja Rozārijus, bet tā arī neatmeta smēķēšanu.

Šis kaitīgais ieradums ir iesakņojies jūsu zemapziņā gadu desmitiem. Tāpēc ļoti retos gadījumos no šī ieraduma var atbrīvoties pusgadā. Tomēr jums ir pastāvīgi katru dienu jāparāda tiekšanās tikt vaļā no sava sliktā ieraduma. Saprotiet, katru dienu patiesi vēlēties tikt vaļā no kaitīgā ieraduma un lūgt Dievu jums palīdzēt.

Es nezinu, cik ilgu laiku konkrēti katram no jums vajadzēs lūgt Dievu, lai jūsu lūgums tiktu izpildīts, bet es zinu, ka tas noteikti notiks, ja jūsu vēlēšanās pastāvīgi izdarīs spiedienu uz Dievišķās iespējas svaru kausu, kas ir pretējs tam kausam, kurā ir jūsu karma, kas nostājusies starp jums un Dievišķās iespējas īstenošanu.

Tāds ir iespēju īstenošanas mehānisms jūsu pasaulē.

Ar Dievu viss ir iespējams!
Iemīļotā Porcija 2010. gada 18. jūnijā

 


    

uz sākumlapu

Copyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia