Par vēstulēm Karmas Valdei


"... jūs varat izmantot iespēju, kas jums tiek dota katru gadu, un uzrakstīt vēstules Karmas Valdei. Jūs varat paši patstāvīgi sastādīt vēstuļu saturu. Tomēr es jums atgādināšu vispārējos pastāvošos noteikumus. Vispirms jūs pateicaties Karmas Valdei par jums agrāk parādīto žēlastību. Pēc tam jūs varat izklāstīt savu lūgumu. Ja šis lūgums attiecas uz žēlastību, ko jūs cerat saņemt personīgi sev vai saviem tuviniekiem, tad pēc savu lūgumu izteikšanas jums noteikti jāuzņemas saistības, ko jūs brīvprātīgi izpildīsiet nākamā pusgada laikā līdz jaunai Karmas Valdes sēdei. Jūsu lūgumi un vēlēšanās jāizklāsta ļoti vienkārši un saprotami, minot to cilvēku vārdus un uzvārdus, par kuriem jūs lūdzat...

... pirms rakstāt vēstules, rūpīgi apdomājiet savus lūgumus un motīvus.Jums nevajag par daudz apgrūtināt sevi ar pārmērīgām saistībām. Uzņemieties tādas saistības, ko jūs varēsiet izpildīt bez pārmērīga sasprindzinājuma. Ļoti daudz cilvēku savās vēstulēs uzņemas tik lielas saistības, ka pirmā viņu dzīves ceļā sastaptā problēma liek viņiem pilnīgi aizmirst savas saistības un atteikties no to izpildīšanas. Lai jūs uzņematies ļoti mazas saistības, bet izpildiet tās ar prieku un mīlestību katru dienu. Necentieties uzkraut sev pārāk daudz. Dažkārt ar vienu izlasītu lūgšanu dienā pietiek, lai palīdzība tiktu sniegta.

Jo vairāk tīras enerģijas jūs ieliksiet lūgšanas lasīšanā, jo lielāku efektu sasniegsiet. Un pat vienas patiesi izrunātas frāzes: „Lai pasaulei ir labi” pietiek, lai atvieglotu daudzu likteņus..."

Kungs Maitreija 2006. gada 15. jūnijā


"... Neaizmirstiet par vēstuļu dispensāciju Karmas Valdei. Rakstiet vēstules...

Lūdziet Karmas Valdi atbrīvot jūs no tā, no kā jūs vēlētos atbrīvoties. Kādas īpašības vai kaitīgi ieradumi jūs apgrūtina un kavē jūsu attīstību? Virziet savu lūgšanu momentu tuvākā pusgada laikā uz to, lai atbrīvotos no saviem mīļajiem trūkumiem. Un pēc pusgada jūs nepazīsiet sevi.

Jo lielāku lūgšanu enerģijas daudzumu jūs Karmas Valdes priekšā apņemsieties atbrīvot tuvākā pusgada laikā, jo ātrāk jūs atbrīvosieties no visām jūsu nelaimīgajām piesaistēm un karmiskajām problēmām.

Tātad, lai jūs izmantotu dispensāciju un uzrakstītu vēstules Karmas Valdei, jums ir uzmanīgi jāanalizē, no kā jūs gribētu atbrīvoties vispirms.

• Vērsieties pie Karmas Valdes locekļiem, uzskaitiet savus lūgumus un vēlējumus.

• Uzņemieties lūgšanu vai citas saistības, ko jūs esat gatavi izpildīt sistemātiski tuvākā pusgada laikā.

• Uzrakstiet savus lūgumus un saistības uz papīra, palūdziet Erceņģeli Mihaēlu un aizsardzības eņģeļus nogādāt jūsu vēstījumu pēc piederības, tieši Karmas Valdei, un sadedziniet vēstuli.

• Jūs varat atstāt sev šīs vēstules kopiju, un pēc pusgada ar nosacījumu, ka jūs esat izpildījuši savas uzņemtās saistības, paskatieties, kas ir mainījies.

Es esmu pārliecināts, ka jūs būsiet tikuši vaļā no vienas vai vairākām savām nepilnībām. Neaizmirstiet par pateicību. Tiklīdz atbrīvosieties no savām problēmām, uzrakstiet pateicības vēstuli Karmas Valdei.

Es šķiros no jums ar nožēlu. Jo ļoti gribas sniegt jums visu iespējamo palīdzību un dot jums to galveno padomu, kas ļoti palīdzēs jums. Es ceru, ka kaut vai daļēji es palīdzēju jums un devu dažus ļoti svarīgus padomus..."

Iemīļotais Surija 2006. gada 21. decembrī


"... Šajā dienā uz Zemes sākas Karmas Valdes sēde. Jūs varat vērsties pie Karmas Valdes ar savām vēstulēm un lūgumiem. Jūsu ziņā ir lūgt palīdzību. Karmas Valdes ziņā ir izskatīt jūsu lūgumu un sniegt jums to palīdzību, ko jums var sniegt kosmiskā žēlsirdība. Palūdziet eņģeļus nogādāt jūsu vēstules pēc piederības, neaizmirstiet uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu un datumu un sadedziniet vēstuli. Ja jūs atstāsiet sev savas vēstules kopiju, tad pēc kāda laika jūs atklāsiet, ka daudz kas, ja ne viss, ko jūs lūdzāt Karmas Valdei, ir piepildījies.

Karmas nasta, kas gulst pār cilvēci, ir pārāk liela, un Gaismas būtnes izmanto katru radušos iespēju, lai palīdzētu jums, Zemes cilvēkiem, kas ir iemiesojumā. Nenonieciniet jums dāvāto žēlastību un iespējas.

Kosmiskais Likums neļauj mums iejaukties jūsu karmā, ja jūs nelūdzat mūsu iejaukšanos. Bet, tiklīdz aicinājums ir izteikts un aicinājums sadzirdēts, Gaismas būtnes ir gatavas sniegt jums visu iespējamo palīdzību.

Tomēr jums nav jāpaļaujas tikai uz Gaismas būtnēm. Ja cilvēks vienu reizi lūdz, lai mēs palīdzam viņam atbrīvoties no smagas karmas, kas viņam uzgūlusies, piemēram, aborta karmas, mēs palīdzam. Bet, ja paiet kāds laiks un cilvēks atkal rīkojas tāpat, un tas rada karmu, tādā gadījumā Gaismas būtnēm ir daudz grūtāk palīdzēt.

Tāpēc katru reizi, kad jūs lūdzat palīdzēt atbrīvot jūs no jūsu pagātnes nepareizās rīcības sekām, jums pilnīgi apzināti ir jāuzņemas saistības neatkārtot savā dzīvē to rīcību, kas radījusi karmu.

... Negatīvā enerģija nevar izzust pati no sevis, bet jūsu lūgšanu enerģija var izšķīdināt negatīvo karmu tieši tāpat kā jūsu vizualizācijas, ko es minēju mūsu šīsdienas sarunas sākumā. Bet labās karmas enerģija, ko jūs radāt ar savām pareizajām darbībām, pēc jūsu lūguma var tikt novirzīta karmas nastas atvieglošanai un tam, lai karmas atstrādāšana noritētu jums visvieglākajā veidā.

Jūsu pienākums ir atstrādāt jūsu nepareizo rīcību karmu, bet jūs varat šo karmu atstrādāt, piemēram, nokrītot un gūstot lūzumu vai vienkārši tikt cauri ar vieglu sasitumu vai zilumu.

Tāpēc es iesaku jums šodien vai tuvākajās dienās vērsties pie Karmas Valdes ar lūgumu. Jūs varat savā vēstulē arī norādīt, ko konkrēti jūs apņematies darīt, lai jūsu labo darbību enerģija tiktu novirzīta jūsu karmiskā sloga atvieglošanai.

Tā var būt saistību uzņemšanās lasīt noteiktu lūgšanu vai Rozāriju daudzumu kādā laika posmā. Tā var būt arī saistību uzņemšanās palīdzēt trūkumcietējiem vai nespējniekiem.

Uzņemieties tikai tās saistības, par kurām jūs noteikti zināt, ka jums ir pa spēkam tās izpildīt. Jo, ja jūs uzņemsieties pārāk lielas saistības cerībā atstrādāt pēc iespējas vairāk karmas, jūs varat netikt galā ar slodzi. Neaizmirstiet, ka jums nāksies savā dzīvē nokārtot testus un uzturēt visaugstāko apziņas stāvokli, neņemot vērā nekādus šķēršļus un dzīves nekārtības, ar kurām jums būs jāsastopas.

Negatīvās vibrācijas, aizkaitinājums, ko jūs varat izjust, ja netiksiet galā ar pieņemtajām saistībām, var pārvilkt svītru jūsu pareizo darbību un pareizās rīcības pozitīvajam efektam.

Jūsu uzdevums nav sagrēkot un pēc tam izlūgties grēku piedošanu. Jūsu uzdevums ir neradīt jaunu karmu. Veco karmu tādā vai citādā formā jums tik un tā būs jāatstrādā. Tāpēc centieties neradīt jaunu karmu.

Šīsdienas saruna bija ļoti derīga tāpēc, ka tā jums iedeva rokās instrumentus, kas, pareizi tos lietojot, ir garantija jūsu sekmīgai virzībai pa Ceļu.

Atcerieties, ka jūsu nereālā daļa, jūsu ego atradīs jebkuru iespēju, lai novirzītu jūs pa maldu ceļu, lai pārliecinātu jūs, ka jūsu lūgšanām un vēstulēm nav rezultātu. Lai pārliecinātu jūs, ka šodien jūs esat pārāk noguris un varat atļauties atslābināties un neizpildīt pieņemtās saistības.

Jūs radījāt savu karmu miljonu gadu laikā, jūsu neskaitāmo zemes iemiesojumu laikā. Bet jūs vēlaties atbrīvoties no savas karmas vienā mirklī?

Ja Likums ļautu jums izjust jūsu karmas atgriešanas sekas vienā mirklī, tad neviens cilvēks neizturētu negatīvās enerģijas uzplūdumu pat ne sekundes daļu. Tā tik tiešām saplosītu jūs un jūsu ķermeņus. Tāpēc Karmas Likums pamazām atdod jums jūsu karmiskos parādus nokārtošanai ievērojamā laika posmā. Palīdzība, ko jūs lūdzat, arī nevar tikt sniegta jums vienā mirklī. Lai sniegtu jums palīdzību, vajadzīgs laiks. Un laiks būs dažāds atkarībā no karmas smaguma, jūsu lūguma satura un jūsu pieņemtajām saistībām.

Palīdzības sniegšanas termiņš var būt atšķirīgs, sākot no sešiem mēnešiem līdz divpadsmit gadiem.

Tāpēc noskaņojieties uz ikdienas darbu. Brīnumi jūsu dzīvē ir iespējami, bet jūs paši radāt priekšnosacījumus brīnumiem savā dzīvē, katru dienu radot labo karmu..."

Iemīļotais Surija 2005. gada 23. jūnijā


"... Es atgādinu jums, ka tagad un līdz pat 1. jūlijam jums ir iespēja vērsties pie Karmas Valdes ar vēstulēm, kurās var būt lūgumi atvieglot jūsu karmas nastu. Tikai jums vajadzēs nākamā pusgada laikā līdz nākamajai Karmas Valdes sēdei uzņemties noteiktas saistības, kas dos jums iespēju nopelnīt labo karmu, lai mazinātu jūsu karmas nastu.

Jūs varat lūgt palīdzību saviem tuviniekiem, un tad jūsu labā karma tiks izlietota palīdzībai viņiem.

Es sevišķi uzsveru to, ka karma ar Dievu fiziskajā plānā atklājas kā prātā sajukšana jeb apsēstība un, tāpat kā jebkurš karmas veids, šī karma var tikt mazināta vai atstrādāta. Nepieciešama jūsu pagātnes darbību apzināšanās un vēlēšanās tās neatkārtot..."

Kungs Maitreija 2007. gada 27. jūnijā


 

    

uz sākumlapu

Copyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia