24. marts – Skolotāja diena

... jums ir jāvelta visa sava dzīve Kalpošanai Valdoņiem. Ne vārdos, bet darbos.
Visa dzīve bez atlikuma.

Kungs Šiva 2010. gada 25. decembrī


24. marts ir īpaša diena. Tā ir kosmiska mēroga Svētku diena, un šajā dienā tūkstošiem siržu apvienojas, domās tiecoties uz Lielajiem Skolotājiem, kas palīdz zemes cilvēcei tās evolūcijā miljoniem gadu ilgumā.

Šie svētki ir tūlīt pēc pavasara ekvinokcijas dienas, kas astronomiski simbolizē pavasara sākumu un jaunu enerģiju atnākšanu uz Zemes.

"Planētas dzīvē šai dienai ir ļoti liela nozīme, un tā ietekmē pasaules notikumu turpmāko gaitu. Šī diena ir visu Gaismas spēku saspringtas apvienošanās Svētki, kas saistīti ar Zemes astroloģisko stāvokli. Zeme saņem kosmisku izplatījuma impulsu jaunu enerģiju pieplūduma formā, kuru iedarbība ilgs visu gadu. Un mēs sapulcējamies Tornī [1], lai kolektīvi pieņemtu šos viļņus un virzītu tos tālāk manifestācijai zemes sfērās. Šī pieplūduma viļņi iet pa Hierarhijas kāpnēm no augšas līdz lejai, pastiprinādami tās varenību un vienotību. Lai kur arī neatrastos Gaismas kareivji, viņi apvienojas šajā dienā vienotā tieksmē un centienos uz Gaismu, spriegi uzpildīdami planētas Gaismas tīklu. Aizsardzības tīkls sāk starot sevišķā spriegumā. Katra apziņa, kas pievērsta Fokusam, saņem impulsu jauniem pasākumiem.
Šajās stundās var atlikt sāņus visas parastās rūpes un domas un ar sirdi koncentrēties uz Citadeli, turot savā priekšā Augstāko, kas mums ir. Tādā veidā apvienoto apziņu spēks ir nesatricināms un tas ir stiprs balsts pret tumsas un iznīcības spēkiem. Haosa un iznīcības spēkus var apturēt ar varenu Gaismas un radošo spēku apvienošanos. Vecā pasaule ir lemta iznīcībai. Gaisma uzvarēs tumsu." (Agni Joga).

Atgādinām, ka zināšanas par Skolotāja Dienu pirmo reizi tika dotas cilvēcei Dzīvās Ētikas Mācībā. Un likumsakarīgi šīs Mācības pirmais ieraksts 1920. gadā tika izdarīts tieši šajā dienā – 24. martā.

Ar sevišķām dvēseles trīsām un pateicību pieminam šodien mūsu Dievišķos Skolotājus, kas nākuši uz Zemes ar dažādiem vārdiem. Tie ir Kristus, Māte Marija, Krišna, Buda, Mozus, Konfūcijs, Lao Czi, Platons, Padma Sambhava, Kuthumi, El Morija, Sarovas Serafims un daudzi citi, kas ar milzīgām pūlēm, bieži par savas dzīvības cenu centās attīrīt Patiesību un atnest pasaulei Dievišķo Gaismu, paaugstinādami cilvēku apziņu.

Gudrības Valdoņi, būdami jau Dievišķajā - Augšupceltajā pakāpē, turpina sniegt mums palīdzību caur saviem Sūtņiem. Ar pateicību mēs varam atcerēties Jeļenu Blavatsku, Jeļenu un Nikolaju Rērihus, Marku un Elizabeti Klēru Profetus un sūtīt mīlestību no savas sirds mūsu zemes Skolotājai, Lielās Baltās Brālības mūsdienu Sūtnei Tatjanai Mikušinai.

Tos cilvēkus, kas jau vairākus gadus lasa Gudrības Valdoņu vēstījumus un cenšas savā ikdienas dzīvē ievērot tajos izklāstīto Mācību un "darīt Dieva darbus uz Zemes", Tatjana Mikušina tāpat kā Valdoņi, dēvē nevis par skolniekiem, bet par tiem, kas tiecas, tādējādi pasvītrojot jēdziena "skolnieks" īpašo nozīmīgumu. Lai kļūtu par īstu skolnieku, vajag pastrādāt. Jo austrumu Gudrība, ko savā vēstījumā mums atgādināja Kungs Maitreija [2], saka: "kad skolnieks ir gatavs, tad nāk skolotājs."

Skolotāja un skolnieka jeb Guru čhēla attiecībām ir veltīti daudzi Gudrības Valdoņu vēstījumi. Tās ir aplūkotas Senās Mācības 19. sūtrā [3]. Maskavas seminārā 2013. gada maijā Tatjana Mikušina sniedza komentārus šai Mācības tēzei.


Guru čhēla attiecības

"Gudrības Valdoņu dotās Mācības atšķirīgā īpatnība ir Guru čhēla attiecības. Tā kā šajā jomā ir ļoti daudz dažādu sagrozījumu, es mēģināšu ar saviem vārdiem, neminot citātus no diktātiem, pastāstīt, kā es saprotu Guru čhēla attiecības.

Gu – Ru: Gu nozīmē "tumsa", Ru nozīmē "Gaisma". Tātad Guru ir tas, kurš ved no tumsas uz Gaismu. Ļoti daudzi cilvēki izmanto citu cilvēku nezināšanu un sāk spēlēt Guru čhēla attiecības. Īstenībā Guru čhēla attiecības veidojas it kā vairākos līmeņos.

Skolotājs var būt klāt fiziskajā plānā. Te darbojas šis likums: kad skolnieks ir gatavs, tad nāk Skolotājs. Tas nozīmē, ka divu indivīdu vibrācijas kļūst tuvas, un viņi automātiski atrod viens otru.

Īstās Guru čhēla attiecības ir visaugstākā tipa attiecības, kādas var būt starp cilvēkiem uz planētas Zeme. Tāpēc īstas Guru čhēla attiecības ir tikpat retas, cik reti ir īsti Sūtņi. Salīdzinājumam var minēt piemēru par slēdzeni un atslēgu. Cik atslēgu var būt slēdzenei? Viena, divas, trīs. Bet nevar būt simt atslēgu, nevar būt tūkstoš atslēgu. Būtu bezjēdzīgi izgatavot tūkstoš atslēgu slēdzenei – kam vajadzīga tāda slēdzene? Tāpēc ārkārtīgi reti ir īstu Guru čhēla attiecību gadījumi šajā pasaulē. Vairums cilvēku, kas uzskata, ka viņiem ir kādas Guru čhēla attiecības, visdrīzāk maldās paši un maldina citus.

Ir dažādas mācības. Ja mēs ielūkosimies tajā pašā Vadžrajānā ("Dimanta rata ceļš"), tad tur ļoti daudz ko nosaka Skolotājs. Tāpēc, ka cilvēks, kas pats ir nogājis šo Dimanta rata Ceļu, var vest sev līdz arī citus. Tāpēc ir ļoti svarīgi atrast Skolotāju un ar viņu kopā pieveikt šo bīstamo Ceļa posmu.

Lai būtu īstas Guru čhēla attiecības, ir vajadzīgs skolnieka lūgums, lai viņu uzņemtu par skolnieku. Un vajadzīga Guru piekrišana pieņemt šo cilvēku par savu skolnieku. Tie ir divi pilnīgi vienādi procesi. Tātad viens lūdz, otrs pieņem. Ja viens nelūdz, bet otrs nepieņem, tad tas ir nepareizi, saite izjūk.

Bet ir arī cits – starpposms, kad kāda iemesla dēļ cilvēks vēl nav gatavs kļūt par skolnieku. Viņš nav gatavs savas apziņas negatavības dēļ. Bet viņš tiecas, cenšas. Un tad Dievs viņam palīdz šajā Ceļā. Ja cilvēks izjūt mīlestību pret kādu garīgo Skolotāju, viņš ir uzticīgs šim garīgajam Skolotājam, tiecas iet tajā pašā garīgajā virzienā, kur iet garīgais Skolotājs, un dara to patiesi, tad vienkārši izjūtot šos apziņas stāvokļus, viņš saņem savā aurā visu sava Skolotāja sasniegumu momentu. Automātiski. Tas notiek vienkārši automātiski.

Īsts Skolotājs ir ieinteresēts, lai viņa skolnieki apsteigtu viņu savā attīstībā. Tad tas liecinās par attiecību īstumu. Mēs aplūkojām attiecības fiziskajā plānā. Ir vēl arī tāds jēdziens kā Skolotājs smalkajā plānā. Ļoti daudzi cilvēki cenšas iegūt kontaktu smalkajā plānā. Daudzi uzskata, ka viņiem ir šāds kontakts. Bet šajā ceļā ir ļoti daudz dažādu zemūdens akmeņu. Piemēram, es nevarēju iegūt Skolotāju smalkajā plānā bez starpnieka – cilvēka, kas bija fiziskajā ķermenī un kuru es uztvēru kā savu Skolotāju. Viņai bija šis kontakts, un es automātiski to "noķēru". Vienkārši "saķēru" savā aurā un ieguvu šo kontaktu. Tie ir ļoti smalki procesi. Bet ne visi cilvēki uztver šos procesus.

Mūsu dienās ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka viņiem ir kontakts. Kontakti ar smalko pasauli notiek dažādos līmeņos. Ir cilvēki, kas sazinās ar astrālo plānu, dzird Dievišķo Valdoņu vai mirušu cilvēku astrālos dubultniekus. Šie kontakti dvēseles attīstībai ir ļoti bīstami un var nodarīt ļoti lielu ļaunumu indivīdam, kam ir šāds kontakts.

Kontakti ar Augstākajām ēteriskajām Gaismas oktāvām ir ļoti reti. Parasti šie kontakti notiek, pateicoties lielai dispensācijai, kas nāk no Dievišķās pasaules. Tāpēc es ieteiktu necensties panākt kontaktu nodibināšanu ar smalko pasauli. Ja Dievs būs lēmis, lai jums būtu šāds kontakts, jūs to iegūsiet automātiski, pat bez jūsu vēlēšanās. Kad jums ir vēlēšanās, lai jums būtu skolotājs smalkajā plānā, tad pati šī vēlēšanās vien var jums slikti beigties. Jūs varat pat iegūt "iemītnieku" savā aurā, kas diktēs jums, ko darīt.

Tāpēc vajag sākt ar to, kas ir vienkārši. Sliktu mūziku neklausīties. Sliktas filmas neskatīties. Sliktus modeļus aizvākt. Tas ir vienkārši. Alkoholu nepieļaut. Nikotīnu nepieļaut. Gaļu arī nevajag ēst. Tas viss ir vienkārši. Kad cilvēks attīra savus zemākos ķermeņus, tad tālāk šis kontakts notiek dabiski, ļoti dabiski. Māte Marija taču saka mums: "Jūs pastāvīgi meditējiet uz mani, sūtiet man savu mīlestību, skūpstiet manu attēlu. Saglabājiet šo iekšējo saikni ar mani." Un tik vienkārši, tik dabiski tas notiek. Un pēc tam Viņa jūs dzird, un jūs dzirdat Viņu. Un jūs iegūstat šo saiti. Jūs vienkārši katru dienu runājāt ar Viņu. Jūs lasījāt Viņas Rozārijus, jūs meditējāt uz Viņas attēlu. Un jūs iegūstat šo saiti. Tas notiek automātiski, bez jebkādām pūlēm no jūsu puses. Jūs vienkārši nesmēķējat, nedzerat, neskatāties sliktus paraugus u.t.t. Un viss notiek dabiski.Nākamais Guru čhēla attiecību līmenis ir saite ar savu Augstāko Es. Tātad mūsu īstenais Guru ir mūsu Augstākais Es. Kad mēs iegūstam šo saiti, tad mēs uzreiz zinām, kas mums jādara dzīvē. Lūk, piemēram, es uzdodu jautājumus, bet Dievišķie Valdoņi ne vienmēr atbild. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad es viņiem jautāju, ko darīt, un Viņi man pasaka, ko darīt, – kam šajā gadījumā rodas izvēles karma? Vienalga, vai labā vai sliktā. Kam? Dievišķajiem Valdoņiem. Bet viņi ir Augšupceltajā, Dievišķajā apziņas pakāpē. Viņi nevar radīt karmu mūsu pasaulē, ne labo, ne slikto. Tāpēc Viņi nekad neteiks, ko darīt. Viņi var sniegt izpratni, bet caur manu Augstāko Es. Bet mans Augstākais Es – Viņš man vienmēr pateiks, ko darīt kādā situācijā. Tāpēc, ka tā taču esmu es pati. Un Viņš vienmēr spēlē manā pusē.

Ir vēl cits piemērs, ko es gribu minēt, jo es esmu sastapusies dzīvē ar tādiem cilvēkiem, kas pastāvīgi sazinājās ar skolotāju, un viņi gribēja, lai es arī pastāvīgi sazinātos ar skolotāju. Es nekādi nevarēju to saprast. Viņi man saka: "Tu taču gribi visu laiku sazināties ar skolotāju? " Es atbildu: "Es jau tāpat sazinos."

"Nē, – viņi saka, – tev vajag visu laiku sazināties." Es jautāju: "Kā, visu laiku? Jautāt, kuras zeķes no rīta vilkt kājās?"

"Jā, – viņi atbild (smejas). – Viņam visu laiku ir jāsaka tev, ko darīt."

Tad es jautāju Valdoņiem: "Kā tas var būt? Varbūt es kaut ko nesaprotu. Varbūt mans apziņas līmenis neļauj man kaut ko saprast?" Man atbildēja: ja kāds cits pastāvīgi tavā vietā pieņem visus lēmumus, pasaka tev, ko darīt, tad faktiski šis kāds arī esi tu. Bet kur šai gadījumā esi tu? Tu faktiski atdevi savu dvēseli kādam citam. Par vēlēšanos.

Šie cilvēki man jautāja: "Ko tu gribi? Ko tu gribi?" Jebkāda mana vēlēšanās – un es jau esmu uz āķa. Un pēc tam es jau vairs neesmu es, bet šis "skolotājs" darbojas caur mani.

Jūs saprotat, cik daudz smalku momentu? Tāpēc tie cilvēki, kas bezatbildīgi kādam māca kaut kādas prakses, kaut kam pieslēdz, viņi rada ļoti lielu karmu. Šie ir ļoti nopietni procesi, ļoti smalki procesi.

Apmācība patiesībā nenotiek semināros. Lūk, piemēram, es jums kaut ko pastāstu, bet es jūs nemācu. Es vienkārši runāju par kādām Mācības tēzēm. Bet tā nav apmācība. Tā ir Mācība – tā ir uzrakstīta te, tā ir uzrakstīta Korānā, tā ir uzrakstīta Bībelē, tā ir uzrakstīta daudzās grāmatās. Jautājums nav par to, vai tu zini šo Mācību vai nezini, dod to vai ne. Jautājums ir, kā dzīvot saskaņā ar to. Un te uzreiz rodas ļoti daudz jautājumu: kā dzīvot saskaņā ar šo Mācību?

Ir tāds stāsts. Kāds skolnieks lūdza skolotāju pieņemt viņu, lai apmācītu. Tas bija ievērojams paukošanas skolotājs. Šis skolnieks apmetās viņa mājā un gaidīja, kad tad skolotājs sāks viņu mācīt. Pagāja gads pēc gada, skolnieks mazgāja traukus, uzkopa māju, bet nekas nenotika. Pēc vairākiem gadiem skolotājs sāka darīt šādi: visnepiemērotākajā brīdī, kad skolnieks mazgāja traukus, viņš pienāca un ar floreti taisīja izklupienu. Un skolnieks visu laiku bija spiests aizstāvēties (smejas). Tā tas notika visu laiku: visnepiemērotākajā momentā, kad viņš mazgāja traukus vai grīdu, skolotājs pienāca un bakstīja viņu ar floreti. Beigu beigās šis skolnieks tā iemanījās atvairīt dūrienus, ka kļuva par paukošanas čempionu.

Ar to es gribu teikt, ka visa apmācība notiek parastajā dzīvē. Tā nenotiek pēc grāmatām vai semināros. Tikai parastajā dzīvē. Te ir tas noslēpums."Skolnieka īpašības

Kādas skolnieka īpašības mums jāparāda ikdienas dzīvē, sevišķi attieksmē pret mūsu Skolotājiem? Lasīsim vēstījumu fragmentus no grāmatas "Senās Mācības Sūtras" [4].


Tiekšanās, pastāvība un uzticība. Šīs ir tās īpašības, kas nepieciešamas mūsu skolniekiem.
<...>
Saglabājiet un uzturiet vērīgumu un tiekšanos dienas gaitā.

Valdonis Morija 2005. gada 14. maijā

... tā īpašība, kas jums vispirms ir jāattīsta sevī, ir Pateicības jūtas par jums doto Mācību. Pateicība Debesīm, Dievam – Radītājam, Dievišķajām būtnēm un mūsu sūtnei.
<...>
Bez Pateicības jūtām jūs nevarat pavirzīties uz priekšu savā Ceļā.

Kungs Maitreija 2006. gada 10. aprīlī

Jūsu personīgā pavirzīšanās ir iespējama tikai tad, kad jūs uzņematies noteiktas saistības Dievišķo būtņu priekšā un pieņemat tos Likumus, kas pastāv Visumā.

Ir Likums, par kuru nekas daudz nav zināms uz planētas, bet šis Likums darbojas nepielūdzami, tāpat kā Karmas likums. Šis Likums nosaka, ka jūsu virzīšanās garīgajā Ceļā pēc tam, kad jūs esat nogājuši noteiktu Ceļa posmu, ir saistīta ar to, ka jums ir brīvprātīgi jāpakļauj sevi Augstākajam Likumam, kas pastāv šajā Visumā, un jānostājas uz Hierarhijas pakāpiena.

Tiklīdz jūs nostājaties uz Hierarhijas pakāpiena, visas Dievišķās būtnes sniedz jums savu aizgādību un palīdzību. Turklāt no jums tiek prasīts tikai viens – pakļaušanās Likumam, pazemība, paklausība un skolnieka disciplīna.

Kungs Maitreija 2006. gada 11. aprīlī

Viss, kas jums vajadzīgs, ir iemīlēt visu dzīvību, jebkuru dzīvības izpausmi un izjust savu Vienotību ar katru dzīvības daļiņu. Jūsu Vienotība nav kaut kas ārējs, kas jums jāiegūst. Jūsu Vienotība ir jūsu iekšējais stāvoklis.

Gautama Buda 2006. gada 26. aprīlī

Pacentieties saglabāt savu apziņu, pastāvīgi noskaņotu uz Hierarhijas Staru.

Kungs Maitreija 2006. gada 29. aprīlī

Hierarhijas, Skolotāju cienīšana ir ļoti svarīga īpašība Ceļā. Tāpēc, ka bez Skolotāja cienīšanas jūs nespēsiet tikt uz priekšu Ceļā.

Serapis Bejs 2006. gada 14. jūlijā

Vispirms jums nepieciešams apzināties, ka pastāv vesela kosmisko būtņu Hierarhija. Jūs šajā Hierarhijā ieņemat sākuma pakāpes. Hierarhijas un tās pamatu godāšana ir jūsu visupirmais pienākums. No šejienes izriet tādas īpašības kā pazemība, disciplīna un uzticība. Bez šīm īpašībām jūs nespēsiet pavirzīties savā Ceļā. Lai jūs iegūtu šīs īpašības, jums vajadzēs šķirties no lauvas tiesas sava ego, kas pašreizējā jūsu evolucionārās attīstības posmā prevalē jūsos.

Kungs Maitreija 2008. gada 26. jūnijā

Lai jūs varētu kontrolēt sevi, ir vajadzīga ļoti liela iekšējā disciplīna un prasme pakļaut savas intereses Valdoņu, Vispārības Labuma un Labā interesēm.

Valdonis Ilarions 2008. gada 22. decembrī

Jums nepieciešama pazemība Augstākā Likuma priekšā, jums nepieciešama tiekšanās, paklausība, pacietība un iecietība. Tās ir galvenās īpašības.

Vēl jums nepieciešams pareizs vektors, kas dos pareizo virzienu jūsu gaitai Ceļā. Par pareizu vektoru tiek uzskatīta vēlēšanās palīdzēt visām dzīvajām būtnēm, kas eksistē šajā Visumā.

Padma Sambhava 2009. gada 8. jūlijā[1]  Apslēptais Tornis Čung Šambalā – Augsto Skolotāju Svētmītnē.

[2]  Kungs Maitreija 2006. gada 19. aprīlī.

[3]  "Senās Mācības būtība. Gudrības Valdoņu vēstījumi" izd. Sol Vita, Rīga

[4]  "Senās Mācības būtība. Gudrības Valdoņu vēstījumi" izd. Sol Vita, Rīga
Materiālu sagatavoja Jeļena Iļjina un Olga Ivanova


uz sākumlapu

Copyright © 2008 - 2020
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia