Sākumlapa

Diktāti

Skolotāju rekomendācijas diktātu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net


GUDRĪBAS VALDOŅU VĒSTĪJUMU
VASARAS CIKLS 2014

Vēstījumu audioieraksti T. Mikušinas lasījumā


Parādiet savus sasniegumus,
un mēs būsim gatavi dot jums lielāku izpratni un lielākas zināšanas!
Valdonis Morija 2014. gada 29. jūnijā

Es jums saku, ka vajag izrauties no jūsu apkārtējās pasaules sasmakuma un iznīcīguma!
Es saku jums, ka tam jums ir jāsapurinās un jāsāk darboties!
Jūsu šķēršļi slēpjas jūsu karmiskajās problēmās. Bet saraut karmisko šķēršļu kamolu jūs varat tikai ar savām pašu pūlēm.
Vispirms jums ir jāvēlas virzīties pa mūsu norādīto Ceļu.
Tam jums būs vajadzīga dimantcieta ticība un uzticība.
Šīs īpašības ir iegūstamas ilgā un rūpīgā darbā ar sevi, katru dienu daudzas stundas veltot garīgajām praksēm.
Ir daudz metožu, kā pastāvīgi saglabāt sevī saskaņu ar Dievu. Taču visas šīs metodes prasa, lai pūles tiktu veltītas katru dienu. Nevienu dienu jūs nevarat izlaist. Tiklīdz jūs slinkuma vai pasivitātes dēļ izlaižat vienu dienu savā garīgajā praksē, jūs noslīdat Ceļa sākumā un esat spiesti sākt gājienu no jauna.
Nekāda atslābuma vai nolaidības!
Nekādas izdabāšanas savam ego!
Ja jūs esat nostājušies uz Kalpošanas ceļa Brālībai, tad jums nebūs ne brīvdienu, ne atvaļinājumu!

lasīt visu vēstījumu...


Es piedāvāju jums būt par izredzētajiem, kas sniegs palīdzību cilvēcei kritiskajā brīdī
Iemīļotā Kuaņ Iņ 2014. gada 28. jūnijā

Es lūdzu jūs atsaukties uz manu aicinājumu.
Neaptveramās cilvēku ciešanas var viegli apturēt, ja cilvēki apzināsies šo ciešanu cēloņus un nožēlos izdarītos netaisnos nodarījumus. Ja cilvēce ir tiktāl iestigusi savos grēkos, ka nav spējīga patstāvīgi apjēgt savu nelaimju cēloņus, tad ir jāatrodas kādam, kas ar savu uzticīgo Kalpošanu izdzēsīs daļu pasaules karmas un tādējādi atvieglos cilvēku ciešanas.
Es piedāvāju jums būt par šiem izredzētajiem, kas sniegs palīdzību cilvēcei kritiskajā momentā.
Lūdzu, uzņemieties papildu Kalpošanu cilvēces labā.
Es ar cerību un satraukumu gaidu jūsu vēstules. Katru jūsu vēstuli es personīgi lasīšu un pieņemšu lēmumu par katru jūsu vēstuli.

lasīt visu vēstījumu...


Ekstraordinārs Vēstījums
Iemīļotā Porcija 2014. gada 27. jūnijā

Mēs skaidri izvirzām mērķus un uzdevumus.
Mēs runājam par lūgšanu stundu un lūgšanu darba nepieciešamību 24 stundas diennaktī.
Mēs sakām, ka ar lūgšanu darbu vien jūsu laikā nepietiek. Nepieciešams veltīt konkrētas pūles fiziskajā plānā, lai apdzēstu negatīvo cilvēku apziņā. Tam nepieciešamas kolektīvas darbības, kas vērstas uz negatīvā neitralizāciju.
<...>
Ja jūs novilcināsieties vēl nākamo pusgadu, tad ne es, ne arī kāds cits Valdonis negalvos par labvēlīgu tās neticības krīzes iznākumu, kas pašlaik pārņēmusi Zemi.
Jā, tieši tāpēc, ka Dievišķā apziņa ir pametusi ļaužu dzīvi, mēs vērojam krīzi visās cilvēku dzīves jomās.

lasīt visu vēstījumu...


Visaugstākajiem tikumības ideāliem vispirms ir jāizaug ģimenē
Valdone Nada 2014. gada 26. jūnijā


Kad katrā ģimenē, katrā mājā valdīs miers, mīlestība un harmonija, tad pretējiem spēkiem būs ļoti grūti turēt sabiedrību pastāvīgās bailēs par nākotni.

Tieši ģimene, tās labklājība ir veselas sabiedrības pamatā.

lasīt visu vēstījumu...Jums ir jāsaglabā uzticība Augstākajiem ideāliem jebkuros apkārtējos apstākļos
Valdonis K-17 2014. gada 25. jūnijā

...jums ir jāiemācās izdarīt Dievišķu izvēli pat tad, kad visi apkārtējie nodarbosies tikai ar nedievišķīgām lietām.
Tieši šo iesvētījumu pašlaik saņem tās dvēseles, kas ir iemiesojumā.

lasīt visu vēstījumu...


Svarīgākās un aktuālākās Mācības tēzes pašreizējam laikam
Gautama Buda 2014. gada 24. jūnijā

Pasaulē notiek cīņa starp Gaismas spēkiem un tumsas spēkiem. Un šīs cīņas rezultāts izšķirs, pa kuru ceļu cilvēce ies nākamajās desmitgadēs.
Atkarībā no cilvēces kolektīvās izvēles tuvākajā laikā notiks vai nu krass pagrieziens uz pārpilnību, uzplaukumu, tikumības atdzimšanu un ticību Dievam, vai arī pretēji – norisināsies pilnīgs pagrimums un degradācija, kas aptvers visas cilvēces dzīves jomas.
Šajā situācijā nav iespējams ieņemt neitrālu pozīciju. Jūs nevarat kā strausi paslēpt galvu smiltīs un gaidīt labākus laikus. Ja aktīvi darboties nesāks katrs sabiedrības loceklis, tad labāki laiki nepienāks nekad.
Pastāv gan labvēlīga, gan nelabvēlīga cilvēces vēstures attīstības gaitas varbūtība.

lasīt visu vēstījumu...


Es mācu pārvarēt vardarbību apziņā
Atēna Pallāda 2014. gada 23. jūnijā

Dažādi ir motīvi, kuru dēļ cilvēki ņem rokās ieročus. Diemžēl, tāpat kā pirms tūkstošiem, gadu cilvēces karma nevar tikt atšķetināta bez vardarbības un asinsizliešanas.
Taču jebkuru asinsizliešanu vajag uzņemt kā mācību stundu jūsu dvēselēm. Pareiza reakcija, pareizs notiekošā novērtējums jūsu apziņā spēj atstrādāt vardarbības karmu jūsu apziņā bez tās turpmākas nolaišanās fiziskajā plānā jaunas vardarbības veidā.
Tā es mācu pārvarēt vardarbību apziņā.
Jūs brīnīsities to dzirdot, bet daudz lielāku karmu rada nevis tie cilvēki, kas īsteno vardarbību, bet gan tie cilvēki, kas šo vardarbību atbalsta savā apziņā. Tāpēc, ka tā vardarbība, kas notiek pašlaik, ir tās agresijas sekas, kas agrāk iemitinājās jūsu apziņā. Bet, ja jūsu apziņā tagad ir agresija, tad tā būs par cēloni nākamajai asinsizliešanai.
Sākumā jūs savā apziņā radāt priekšnosacījumus naida, antipātiju un agresijas izaugšanai, pēc tam tas viss nonāk fiziskajā plānā kā kari, asinsizliešanas, terora akti.
Padomājiet par maniem šīsdienas vārdiem. Un neradiet cēloņus nākotnes nelaimēm.

lasīt visu vēstījumu...


Mācība par apziņas mainīšanu
Kungs Surija 2014. gada 22. jūnijā

...es atkal un atkal atkārtoju: ir varbūtība, un tā vienmēr pastāv, ka visu situāciju uz planētas var mainīt ar tikai dažu tūkstošu patiesu mūsu Mācības sekotāju palīdzību.
Mūsu Mācībai piemīt spēja iekļūt cilvēku sirdīs un aizdegt cilvēku iekšējos gaismekļus.
<...>
...jums, kas lasa mūsu Vēstījumus, visi savi spēki un visas savas spējas ir jāliek lietā aktīvās darbībās fiziskajā plānā. Tikai kolektīvas pozitīvas darbības spēj lauzt pastāvošo negatīvo tendenci pasaulē.

lasīt visu vēstījumu...


Pienācis laiks jums darboties!
Kungs Šiva 2014. gada 21. jūnijā

Es dodu jums šo Vēstījumu cerībā, ka kaut vai neliels mūsu skolnieku skaits spēs saliedēties un sākt darboties.

Jums vajag apturēt katru pretējo spēku izpausmi visos esamības plānos, visās cilvēku darbības jomās.

Jo lielākā vienotībā jūs darbosieties, jo vairāk nāvju, vardarbības un nelaimju izdosies novērst.

lasīt visu vēstījumu...Jūsu uzdevums ir saglabāt savu dvēseli
Sanats Kumara 2014. gada 20. jūnijā

Vēlreiz pievēršu jūsu uzmanību tam, ka pašreizējais laiks pirmām kārtām ir dvēseļu atdalīšanas laiks – to dvēseļu, kas ir spējīgas turpmākajai evolūcijai, no tām dvēselēm, kuras nav derīgas.
Jūsu laiks sniedz jums gigantiskas iespējas garīgajai izaugsmei. Jūs bez grūtībām spējat atšķirt, kurš kuru spēku pusē darbojas. Tāpēc, ka ne politiķi, ne finanšu grozītāji, ne varas pārstāvji vairs nevar noturēt izskatīgās maskas uz savām sejām.
Visas maskas ir nomestas, un kļūst acīmredzams, kas kurā pusē nostājies.
Tad, kad jūs redzat un zināt, kas darbojas nedievišķīgo spēku pusē, un turpināt atbalstīt viņus aiz bailēm vai savtīga labuma dēļ, tad jūs faktiski nostājaties šo spēku pusē.
Tāpēc, pirms jūs pieņemat jebkuru lēmumu savā dzīvē, labi izvērtējiet visas sekas, kādas tas radīs, pirmkārt, jūsu dvēselei.
Fiziskais ķermenis paliks zemē, jūsu uzdevums ir saglabāt savu dvēseli.
Tāpēc visi gudrie visos laikos uzskatīja par labāku zaudēt savu ķermeni, bet saglabāt savu dvēseli.

lasīt visu vēstījumu...uz augšu

uz sākumlapu

Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia