Sākumlapa

Diktāti

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 06.2019.)

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Erceņģelim Mihaēlam veltīts

Mātes Marijas lappuse

Rozāriji

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net

 

2005. gada marts – jūnijs

Laiks ir mainījies Sanats Kumara 4. marts 2005. gads

Rožu ceļš ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 5. marts 2005. gads

Mēs visi esam vienoti, un mums ir kopīga Sākotne Vienotā Klātbūtne 6. marts 2005.gads

Atveriet savas sirdis Dievišķajai Mīlestībai un jūs pārmainīsiet šo pasauli
Absolūtās Mīlestības Klātbūtne 7. marts 2005. gads

Pienācis laiks atgriezties Tēva Mājās Iemīļotais Alfa 2005. gada 8. marts

Nekad nekļūstiet pieauguši Dievišķās Patiesības izzināšanas jautājumos
Iemīļotais Surija 9. marts 2005. gads

Jums jāuzceļ Dievišķās Realitātes piramīda pašiem savā apziņā
Gautama Buda 10. marts 2005. gads

Fiziskajā plānā atnākošo vēstījumu ticamība Sanats Kumara 13. marts 2005. gads

Dzeriet Dievišķās Enerģijas Nektāru Iemīļotais Surija 14. marts 2005. gads

Mēs norādām jums Ceļu Sanats Kumara 15. marts 2005. gads

Tālās Pasaules ir atvērtas apmeklējumiem, un tās gaida jūs
ES ESMU KAS ES ESMU 2005. gada 16. martā

Protiet saskatīt Patiesības sakni Gautama Buda 17. marts 2005. gads

Cīņas jūtas nav Dievišķas jūtas Iemīļotais Alfa 18. marts 2005. gads

Mēs vienkārši atņēmām bērniem sērkociņus Iemīļotais Surija 19. marts 2005. gads

Pienācis laiks, kad jums savā apziņā jāatsakās no jebkādas cīņas izpausmes
Iemīļotais El Morija 20. marts 2005. gads

Es vēršos pie tiem no jums, kas izjūt īpašu tuvību ar mani Jēzus 21. marts 2005. gads

Patlaban Zeme pārdzīvo kritisku lūzuma laiku Sanats Kumara 22. marts 2005. gads

Es esmu atnācis atmodināt jūsu apziņu no ilgā miega Gautama Buda 23. marts 2005. gads

Jums jācenšas kontrolēt savas domas un jūtas Kuthumi 24. marts 2005. gads

Es jūtu jūsu Mīlestību. Un es sūtu jums savu Mīlestību!
Iemīļotais Sen-Žermēns 25. marts 2005. gads

Lai tuvākajā laikā manu Rozāriju lasīšana būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums
Māte Marija 26. marts 2005. gads

Jums nepieciešama imunitāte pret ļaunumu Iemīļotā Kuaņ Iņ 27. marts 2005. gads

Es uzaicinu jūs savā Mistēriju Skolā Kungs Maitreija 28. marts 2005. gads

Jūsu planēta ieiet ciklā, kas ved uz ilūzijas savākšanu
Iemīļotais Serapiss Beijs 29. marts 2005. gads

Miesīgajam prātam jādod vieta Dievišķajam saprātam
Iemīļotais Zaratustra 30. marts 2005. gads

Mums jādod Dievam iespēja izteikt sevi caur mums Konfūcijs 31. marts 2005. gads

Pienācis jaunas Iziešanas laiks, kas jums jāpaveic savā apziņā Mozus 1. aprīlis 2005. gads

Krievijas nākotne saistīta ar patiesās ticības tradīciju atjaunošanu
Kungs Šiva 2.aprīlis 2005. gads

Mācība par Kopienu Gautama Buda 3. aprīls 2005. gads

Par diviem cikliem esmu stāstījis "Apokalipsē". Par nolaišanās ciklu matērijā un pacelšanās ciklu no matērijas Iemīļotais Jānis 4. aprīlis 2005. gads

Pienācis laiks, kad jums jāsāk darboties! Dievišķais Valdonis Igors 5. aprīlis 2005. gads

Mēs iedibinām mūsu Gaismas fokusu Krievijas Zemē
Iemīļotais Lanello (Marks Profets) 6.aprīlis 2005. gads

Mums priekšā ir grandiozas iespējas īstenot Dieva plānus šai planētai Zeme
Iemīļotais Ciklopejs 7. aprīlis 2005. gads

Ceļš uz Debesīm ir jūsos Babadži 8. aprīlis 2005. gads

Es dodu jums savu mantru Kungs Krišna 9.aprīlis 2005. gads

Viena jūsu Mīlestības un Līdzcietības vibrācija ir spējīga nodzēst elles uguni, kurā deg daudzas dvēseles uz šīs planētas Iemīļotais Ilarions 10.aprīlis 2005. gads

Gatavojiet savas svētnīcas mesijas atnākšanai Jānis Kristītājs 11. aprīlis 2005. gads

Jums jāatrod visi iemiesojumā esošie Gaismas kareivji un jāatgādina viņiem par viņu misiju Kungs Lanto 12. aprīlis 2005. gads

Dievišķās Patiesības izprašanas process norisināsies vienmēr
Lielais Dievišķais Virzītājs 13. aprīlis 2005. gads

Tumšais laiks Krievijai ir beidzies! Nikolajs Rērihs 14. aprīlis 2005. gads

Jūsu Mīlestība un jūsu Ticība ir viss, kas jums vajadzīgs, lai izpildītu jūsu Dievišķo plānu
Svētais Erceņģelis Mihaēls 15. aprīlis 2005. gads

Lielākais jūsu vidū - tas, kurš vairāk kalpo citiem Iemīļotais Vairočana 16. aprīlis 2005. gads

Jums jākļūst par elektrodiem, caur kuriem notiks planētas Zeme fiziskā plāna piesātināšana ar Gaismu Iemīļotā Atēna Pallāda 17. aprīlis 2005. gads

Kultivējiet Mīlestības jūtas savā sirdī Iemīļotais Džvals Kuls 18. aprīlis 2005. gads

Lūgšana darbos vienmēr ir bijusi un paliek viena no visaugstākajām lūgšanas formām
Tēvs Pio 19. aprīlis 2005. gads

Galvenais uzdevums, ko jūs izpildāt uz Zemes, ir zemes cilvēku apziņas pacelšana
Rubīna Stara Buda 20. aprīlis 2005. gads

Ņemiet savai darbībai par pamatu Dievišķās idejas, ko dod Valdoņi
Valdonis Godfrī 2005.g. 21. aprīlī

Vislabākais sprediķis būs jūsu personiskais piemērs Brīvības Dieviete 22. aprīlis 2005. gads

Visa lūgšanu būtība – jūsu apziņas paaugstināšana Padma Sambhava 23. aprīlis 2005. gads

Visa tumsa no Krievijas jums ir jāizdzen ar savas sirds spēku, ar sava parauga spēku
Dievišķais Valdonis Nikolajs 24. aprīlis 2005.gads

Jūs atnācāt uz šo pasauli darboties. Izpildiet savu pienākumu!
Iemīļotais El Morija 25. aprīlis 2005. gads

Mācība par dvīņu liesmām Iemīļotais Kuthumi 26. aprīlis 2005. gads

Ja jūs reāli vēlaties kaut ko mainīt savā dzīvē, jums biežāk ir jāpadomā par savu apziņu Iemīļotais Surija 27. aprīlis 2005. gads

Es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums Iemīļotais El Morija 28. aprīlis 2005.gads

Jūs varat iegūt savā rīcībā visspēcīgāko Dieva instrumentu
Iemīļotais El Morija 29. aprīlis 2005. gads

Pacentieties piemēroties jaunajiem apstākļiem. Mainiet savu apziņu
Visuma Buda 30. aprīlis 2005. gads

Es uzņēmos pasaules grēkus, bet galvenais, ko es izdarīju, es parādīju jums Ceļu Iemīļotais Jēzus 1. maijs 2005. gads

Katrs jūsu kalpošanas akts visām dzīvajām būtnēm samazina kārtējās draudošās kataklizmas varbūtību Pasaules Kungs Gautama Buda 2. maijs 2005. gads

Jūs dzīvojat apbrīnojami svētīgā laikā. Jums ir vēl nebijusi iekšējās izaugsmes iespēja
Varenais Kosmoss 3. maijs 2005. gads

Gudrs cilvēks meklē Dievu savā sirdī Iemīļotais Melhisedeks 4. maijs 2005. gads

Tiem no jums, kas gatavi sekot Dieva gribai, es būšu tik gādīga aukle, kādu jūs neatradīsiet fiziskajā plānā Iemīļotais El Morija 5. maijs 2005. gads

Jūsu uzdevums – atdalīt sevi no šīs pasaules un ļaut Dievam mājot jūsos
Kungs Maitreija 6. maijs 2005. gads

Es pacietīgi gaidu, kad katrs no jums būs gatavs pievienoties Gaismas Hierarhijai un būt par tās priekšposteni tur, kur jūs atrodaties tieši tagad Sanats Kumara 7. maijs 2005. gads

Mēs nākam, lai atmodinātu jūsu Dievišķību Iemīļotais Kuthumi 8. maijs 2005. gads

Dieva iecere Krievijai – tā ir Svētā Gara Kopiena Nikolajs Rērihs 9. maijs 2005. gads

Es ieceļu jūs par dežurantiem uz planētas Zeme Iemīļotais Surija 10. maijs 2005. gads

Mācība par īstiem un viltus sūtņiem Sanats Kumara 11. maijs 2005. gads

Mācība par Dievišķās Mātes enerģiju Iemīļotais Pāvils Venēcietis 12. maijs 2005. gads

Atveriet savas sirdis bezgalīgajai Debesu žēlastībai Iemīļotais Helioss 13. maijs 2005. gads

Tiekšanās, pastāvība un uzticība. Šīs ir tās īpašības, kuras nepieciešamas mūsu skolniekiem Iemīļotais El Morija 14. maijs 2005. gads

Ir pienācis laiks, kad pēc pilnas Dievišķās Patiesības jums jāvēršas pie savas Augstākās daļas ES ESMU TAS, KAS ES ESMU 15. maijs 2005. gads

Mācība par sūtņu sūtību, cīņu un Summit Lighthouse lomu
Iemīļotais Lanello 16. maijs 2005. gads

Rekomendācijas, kuras es gribētu jums dot Sanats Kumara 17. maijs 2005. gads

Mācība par meditācijas praksi Amitabha 18. maijs 2005. gads

Pacentieties saglabāt iekšēja miera un harmonijas stāvokli lielāko dienas daļu
Iemīļotais Kuthumi 19. maijs 2005. gads

Es būšu ar katru no jums līdz tam laikam, kamēr jūs visi atgriezīsieties Mājās
Sanats Kumara 20. maijs 2005. gads

Jums ir jādarbojas, jādarbojas un jādarbojas Iemīļotais El Morija 21. maijs 2005. gads

Iesvētījumu Ceļš, ko es mācu, ir pilnīgas pazemības Ceļš Dieva Gribas priekšā, pilnīgas pašatdeves un pašuzupurēšanās Ceļš Iemīļotais Jēzus 22. maijs 2005. gads

Mūsu uzdevums – piesātināt Zemi ar jaunām vibrācijām, jaunu apziņu un jaunu attieksmi pret pasauli Gautama Buda 23. maijs 2005. gads

Mainiet jūsu apziņu, mainiet jūsu domāšanu, mainiet jūsu dzīves veidu
Iemīļotais Lanello 24. maijs 2005. gads

Aizdedziet savas lāpas un ejiet, dāvājiet savu uguni pasaulei
Iemīļotais El Morija 25. maijs 2005. gads

Mācība par nabadzības un bagātības karmu Kungs Surija 26. maijs 2005. gads

Mācība par Mīlestību un dzīves pārbaudījumiem Kungs Maitreija 27. maijs 2005. gads

Jūsu pasaulei jātop izmainītai, un šīs izmaiņas var tikt īstenotas tikai jūsu apziņas mainīšanās ceļā Iemīļotais Jēzus 28. maijs 2005. gads

Jūs varat izspiest visu nepilnību no jūsu pasaules ar savas Mīlestības palīdzību
Iemīļotais Lanello 29. maijs 2005. gads

Es ticu Krievijas diženajai nākotnei un es vēlētos katru no jums apveltīt ar daļiņu no savas Ticības Iemīļotais Nikolajs Rērihs 30. maijs 2005. gads

Mācība par karmu Iemīļotais Kuthumi 31. maijs 2005. gads

Vēstījums Zemes cilvēcei Iemīļotais Alfa 1. jūnijs 2005. gads

Es atgādināšu jums, kā satikties ar mani un kā nokļūt manā Mistēriju Skolā Kungs Maitreija 2. jūnijs 2005. gads

Es novēlu jums uzvaru! Iemīļotais Lanello 3. jūnijs 2005. gads

Mēs pacietīgi gaidām jūsu atmošanos un jūsu gatavību Gautama Buda 4. jūnijs 2005. gads

Jums ir jāiemācās neizjust nekādas negatīvas jūtas pret jūsu ienaidniekiem
Iemīļotais Jēzus 5. jūnijs 2005. gads

Mācība par labo karmu Iemīļotais Kuthumi 6. jūnijs 2005. gads

Ir Ceļa posms, kuru jūs nespēsiet pārvarēt vienatnē, bez pavadoņa
Iemīļotais Kuthumi 7. jūnijs 2005. gads

Mācība par dziedināšanu Iemīļotais Jēzus 8. jūnijs 2005. gads

Pašreiz Krievija veic ģenerālo tīrīšanu Iemīļotais El Morija 9. jūnijs 2005. gads

Uzvaras stunda ir pienākusi! Varenais Uzvara 10. jūnijs 2005. gads

Es vēlos pieiet un apskaut katru no 144000 Zemes Kristus būtnēm, kas tagad ir iemiesojumā uz planētas Zeme Iemīļotais Lanello 11. jūnijs 2005. gads

Jaunais posms dos jums iespēju sajust sevi esam vienlaikus divās pasaulēs
Kungs Surija 12. jūnijs 2005. gads

Krievijas kā Mātes zemes atdzimšana notiks ļoti drīz Iemīļotā Māte Marija 13. jūnijs 2005. gads

Mācība par Budu un Budas apziņas pavairošanu Iemīļotais Kuthumi 14. jūnijs 2005. gads

Notiek tieši tas, ko jūs varat pieļaut savā apziņā Sanats Kumara 15. jūnijs 2005. gads

Gatavojieties Zināšanu Saules, Ticības Saules, Dievišķās Apziņas Saules lēktam pār Krievijas zemi Iemīļotais Babadži 16. jūnijs 2005. gads

Mācība par čūsku – kārdinātāju un gudrības čūsku gs Maitreija 17. jūnijs 2005. gads

Jūsu Gara iestrādes ir tas, kas paliks ar jums
ES ESMU TAS KAS ES ESMU 18. jūnijs 2005. gads

Mācība par Brīvību Iemīļotais El Morija 19. jūnijs 2005. gads

Nāciet, aizdedziet savas lāpas un nesiet Gaismu planētas Zeme cilvēkiem!
Iemīļotais Lanello 20. jūnijs 2005. gads

Jūsu apziņa ir vienīgais jūsu Dievišķās Brīvības ierobežojums
Iemīļotais El Morija 21. jūnijs 2005. gads

Jums ir jāiet pa Augstāko Ceļu Gautama Buda 22. jūnijs 2005. gads

Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas valdei
Iemīļotais Surija 23. jūnijs 2005. gads

Mācība par bezdarbības karmu Iemīļotais Kuthumi 24. jūnijs 2005. gads

Izmantojiet šo jums Dieva dāvāto iespēju gūt apmācību un saņemt norādījumus
Sanats Kumara 25. jūnijs 2005. gads

Katrs no jums ietekmē situāciju uz planētas Zeme Iemīļotais Lanello 26. jūnijs 2005. gads

Par jauno Dievišķo žēlastību Iemīļotais El Morija 27. jūnijs 2005. gads

Jūs nevarat tirgoties ar Dievu Iemīļotais Jēzus 28. jūnijs 2005. gads

Vai jūs esat gatavi sākt iet pa Ceļu? Iemīļotais Kuthumi 29. jūnijs 2005. gads

Es apsveicu jūs ar veiksmīgu šī svarīgā eksperimenta realizēšanu – vissvarīgākās un savlaicīgās informācijas nogādāšanu fiziskajā plānā Iemīļotais El Morija 30. jūnijs 2005. gads

 


TATJANAS MIKUŠINAS GRĀMATAS
latviešu valodā


 


Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia