Labais un ļaunais.
Jeļenas Blavatskas "Slepenā doktrīna"
Tatjanas Mikušinas interpretācijā


Šī grāmata ir nozīmīgs ieguldījums grāmatu krājumā, kurās tiek pētīts un izgaismots Jeļenas Blavatskas apbrīnojamais literārais darbs. Tatjana Mikušina ir iedziļinājusies pašā "Slepenās doktrīnas" dziļākajā būtībā, lai izceltu gaismā patiesību par mūžīgo Labā un ļaunā jautājumu. Mēs tiekam vesti cauri Zemes cilvēces evolūcijas vēsturei, cauri lielo rasu un kontinentu augšupejai un pagrimumam, mums tiek parādītas garīgās būtnes, kuras nākušas mums palīgā, iekļaujoties mūsu evolūcijā un virzot to. Tatjana meistarīgi skaidro mītus par "krišanu" un eņģeli Luciferu un pāriet pie Atklāsmes grāmatas pētījuma.

Šī grāmata ir būtiski nepieciešama visiem, kuri dziļi studē Mūžīgo Gudrību, jo tajā meistarīgi izkārtoti fascinējošie seno zināšanu pavedieni lasītāja labākai izpratnei. No "Labā un ļaunā" lasīšanas sākuma līdz pašam pēdējam vārdam mani aizrāva grāmatas strauji kustīgais vēstījums.

Kā raksta Tatjana, saskaņā ar ļoti senu likumu "pastāv nepieciešamība pēc pretēju, bet vienādi pareizu principu samērojamības. Patiesībai jātiek saglabātai noslēpumā. Patiesībai jātiek pasludinātai."

Ēriks MakGou (Eric McGough)
Anglijas Teozofijas biedrības prezidents

Atsauksme publicēta žurnālā "Esoterica" 2011. g. Nr. 1. (ziema, pavasaris), Londona


 

uz sākumlapu

Copyright © 2008 - 2021
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2021 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia