Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 06.2018.)

Skolotāju rekomendācijas diktātu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti


SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir teksti, kas tulkoti no Lielās Baltās Brālības sūtņa Tatjanas Mikušinas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net
publicētajiem materiāliem - Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumi, kas doti cilvēcei caur Tatjanu Mikušinu

   

Par Mātes Marijas Žēlastības stundu [1]


8. decembrī ir viena no gada visnozīmīgākā diena – Mātes Marijas Žēlastības Stunda. Mums ar ļoti lielu atbildību, ar Dievišķām trīsām un pazemību ir jāgatavojas dalībai šai Lielajai Debesu Žēlastībai.

Atcerēsimies, kā pie mums atnāca šī Debesu Dāvana, kā tai sagatavoties un kā pavadīt Žēlastības Stundu vienotībā ar Māti Mariju un Dievu.

Pirms sarunas uzņemsim sevī Dievišķu mūziku un Dievišķus attēlus filmā "Svētlaime no Mātes Marijas Svētmītnes". [2]


Vēsture par Žēlastības Stundas dāvināšanas notikumu cilvēkiem

1947. gads. Itālijas ziemeļos Alpu kalnu pakājē ir pilsēta Montikjari (Montichiari). Šeit vietējā slimnīcā kalpoja žēlsirdīgā māsa Pierina Džilli. Var tikai iedomāties, kāda uzticība un dievbijība piemita māsai Pierinai, ja gada laikā Dievmāte parādījās viņai 11 reizes! Un katru reizi ar māsas Pierinas starpniecību Māte Marija lūdza, lai cilvēki lūdzās par viņu slikto nodarījumu – grēku nožēlošanu un izpirkšanu un vēl lūdza "lūgties par Krievijas atgriešanu". [3]

Vienā no savas parādīšanās reizēm Māte Marija teica, lai Māsa Pierina 8. decembrī atnāk pusdienlaikā uz baznīcu: "Tā būs mana Žēlastības Stunda".

Māsa jautāja, kā viņai sagatavoties šai Žēlastības stundai. Uz to Svētītā Māte Marija atbildēja: „Ar lūgšanām un grēku nožēlu".

Tad Māte Marija teica: "Nolasi Dāvida 50. psalmu 3 reizes ar atplestām rokām. Žēlastības Stundas laikā var tikt dāvātas daudzas garīgās žēlastības."

Dievmāte apsolīja: viss, ko cilvēki Viņai palūgs Žēlastības Stundas laikā (pat neiespējamo), tiks dāvāts viņiem, ja tas būs atbilstoši Mūžīgā Tēva Gribai.

No rīta 8. decembrī ļaudis sāka nākt baznīcā, un pusdienas laikā ibija sapulcējušies desmit tūkstoši cilvēku. Lielākais vairums stāvēja ārpusē, jo visi nevarēja ietilpt baznīcā. Viņi lasīja Rozāriju.

Pēkšņi briljantbalta gaisma ieplūda no baznīcas kupola un nolaidās pakāpieni līdz grīdai. Kāpnes bija skaisti rotātas ar sarkanām, baltām un dzeltenām rozēm. Uz kāpnēm parādījās Svētītā Marija baltā tērpā un izstaroja Gaismu.

"Es esmu ļoti laimīga, redzot šo lielo Ticības izpausmi", – teica Māte Marija.Pēc to notikumu aculiecinieku liecībām daudzi slimnieki tika izdziedināti un daudzi brīnumi notika, piepildoties Svētītās Mātes Marijas solījumiem.[4]

"Es vienmēr esmu jums blakus kā mīloša un gādīga māte"

Ir pagājuši 60 gadi kopš tās nozīmīgākās dienas, un 2007. gada 8. decembrī Māte Marija atkal parādīja brīnumu, un tagad jau Krievijā ar Lielās Baltās Brālības Sūtnes T. Mikušinas starpniecību. Lūk, kā pati Tatjana Nikolajevna atceras tajā dienā.

"Es veltu Mātei Marijai 8. decembra laiku no 12:00 līdz 13:00 pēdējos desmit gadus. Šai laikā es daudz ko lūdzu Mātei Marijai. Lūdzu arī to, lai man ir iespēja strādāt tikai Dievam. Visus manus lūgumus Māte Marija izpildīja.

2007. gadā, kā vienmēr, es paliku vienatnē un trīs reizes nolasīju 50. Dāvida psalmu un pamēģināju koncentrēties uz Mātes Marijas attēlu. Mātes Marijas klātbūtne bija ļoti spēcīga. Māte Marija lika man saprast, ka vēlas dot Vēstījumu. Es piegāju pie datora un pierakstīju diktātu: Es atnācu šodien, lai atgādinātu jums, ka es vienmēr esmu jums blakus kā mīloša un gādīga māte
"ES atnācu šodien, lai atgādinātu jums to, ka es vienmēr esmu jums blakus kā mīloša un gādīga māte".

No šī diktāta izrietēja, ka Māte Marija turpina Žēlastības Stundas dispensācijas darbību. Šī dispensācija ir liela Žēlastība no Mātes Marijas un Dievišķo Būtņu puses, un to var izmantot visi bez izņēmuma šajā grūtajā laikā."

Par tieksmju tīrību Žēlastības Stundas laikā

Pievērsīsimies uzmanību dažiem momentiem Mātes Marijas 2007. gada 8. decembra Vēstījumā. Tajā Māte Marija lūdz mūs stundas laikā sūtīt Viņai mūsu mīlestību un pateicību. Viņa saka:

"Es izmantoju jūsu doto enerģiju tam, lai izpaustu savu klātbūtni vienlaikus visur uz zemes. Jo tīrāka būs jūsu tiekšanās, jo lielāka būs mana klātbūtne jums blakus. Tā mēs katru gadu spēsim paaugstināt fiziskā plāna vibrācijas."

Šajos trīs teikumos tiek runāts par mums ļoti svarīgo. Pirmkārt, tā Mīlestības un pateicības enerģija, ko mēs virzām katrs savā stundā, Mātei Marijai dod iespēju parādīt savu klātbūtni vienlaikus uz visas Zemes. Tātad Žēlastības Stunda ir mūsu un Jūsu kopīgs darbs, visu cilvēku darbs, kas piedalās šajā dispensācijā, kurā mēs varam parādīt mūsu vienotību. Māte Marija saka, ka piedalīdamies šajā dispensācijā, mēs katru gadu varam paaugstināt fiziskā plāna vibrācijas, t.i. mēs strādājam kopā ar Debesīm, piedalāmies Dieva Plāna izpildīšanā mūsu planētai. Valdoņi pastāvīgi mums atgādina, ka tieši tagad sākas mūsu darbs Dievam. Dalība Žēlastības Stundā ir mūsu darbs Dievam.

Bet tam, lai izpildītu mūsu darbu Dievam, ir nepieciešams, lai mums būtu tīri centieni, brīdina Māte Marija. Tīrība, attīrīšanās ceļš iet caur grēku nožēlu. Māsas Pierinas jautājums bija: "Kā sagatavoties Žēlastības stundai? Māte Marija atbildēja: „Ar lūgšanām un grēku nožēlu."

Nožēlošana ir savu kļūdu, savu negatīvo īpašību, savu slikto darbību, savas nepareizās attieksmes pret citiem cilvēkiem atzīšana. Tā ir savas vainas atzīšana visā tajā. Nožēla ir atzīšanās tajā, kas mūsos nav no Dieva. Un tālāk jānāk grēku nožēlošanai vai atgriešanai – t.i. vēlēšanās atbrīvoties no visa tā, kas mūsos nav no Dieva, patiesa vēlēšanās nekad neatkārtot savas kļūdas.

Tikai pēc tā mēs varam pazemīgi lūgt Dievu, lai Viņš piedod un palīdz mums. Pazemīgi lūgt Dievu par savu grēku izpirkšanu. Dievs lasa mūsu sirdīs, un Viņš ir gatavs izdarīt visu mūsu labā. Tikai nākt pie Dieva vajag ar satriektu sirdi.

Māte Marija saka:

"Par to Dievs jums dod iespēju palūgt mani izpildīt jūsu vēlēšanās, kas saistītas ar jums pašiem vai jūsu tuviniekiem. Jūs varat lūgt izpildīt visas jūsu vēlēšanās, pat tās, ko jums šķiet neiespējami īstenot. Es pieņemšu visas jūsu vēlēšanās savā sirdī un lūgšu Dievu par jūsu lūgumu izpildīšanu."

Tikai 1 stundu gadā... Bet tam, lai pavadītu šo Stundu saskaņā ar Dievu, ir nepieciešama dziļa iekšēja sagatavošanās. Pirmkārt, vajag padomāt: par ko mēs lūgsim Mātei Marijai un Dievam? Vai mūsu lūgums palīdzēs mūsu dvēseļu glābšanai? Dievs spēj visu.

Nepieciešamie nosacījumi dalībai Žēlastības Stundā

1. Žēlastības Stundas diena un laiks – 8. decembrī no 12:00 līdz 13:00. Viena stunda vienotībā ar Dievu.

2. Pirms Žēlastības Stundas nepieciešams parūpēties par fiziskā plāna apstākļiem.

Iespējams, kādam vajadzēs uz 2-3 stundām atprasīties no darba, lai sagatavotos Žēlsirdības Stundai un laikam pašai Žēlastības Stundai. Apmēram 15 – 30 minūtes pirms dispensācijas sākuma vajag parūpēties, lai Stundas laikā jūs nekas netraucē: norunāt ar saviem mājiniekiem, ka izslēgs telefonus, televizoru, radiouztvērējus.

Nevajag skatīties jaunumus internetā, pārbaudīt elektronisko pastu, sarunāties pa skype, apmeklēt sociālos tīklus.

3. Turklāt jāievēro arī atbilstoši apstākļi fiziskajā plānā, nepieciešams iekšēji sagatavot sevi. Rekomendācijas, kā sagatavoties iekšēji, sniedz

T. Mikušina:

Žēlastības Stundas laikā vajag būt harmoniskā stāvoklī, piepildīti ar Mīlestību un iekšēju mieru. Tāpēc veltiet 15 – 20 minūtes pirms Žēlastības Stundas saskaņai ar Dievu sevī. Tam jūs varat lasīt iemīļotās lūgšanas, apcerēt Mātes Marijas attēlu, atskaņojot harmonisku mūziku, lasīt vai klausīties Viņas Vēstījumu audio ierakstus. [5]

Tieši pirms Žēlastības Stundas sākuma pasēdiet dažas minūtes klusumā ar aizvērtām acīm un koncentrējieties uz savu sirdi. Iedomājieties, ka jūs elpojat ar sirdi. Elpojiet lēni un dziļi."

"Jums ir jāieiet pilnīgā harmonijas un vienotības stāvoklī ar Dievu. (Iemīļotais Surija 2005. gada 13. decembrī).

4. 2007. gada diktātā Māte Marija nelūdz, lai pirms Žēlastības Stundas sākuma jūs trīskārtīgi lasītu Dāvida 50. psalmu. Tomēr tie, kas vēlas stingri ievērot sākotnēji doto dispensāciju var nolasīt Dāvida 50. psalmu.


Dāvida 50. psalms [7]

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā!

Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem!

Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā!

Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā.

Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi.

Redzi, Tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un Tu māci man noslēpumos izprast gudrību.

Šķīstī mani no grēkiem ar izopu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu!

Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus Tu esi man salauzījis!

Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus!

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!

Neraidi mani prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu!

Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!

Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis.

Glāb mani no asinsgrēka, ak, Dievs, Tu mans Pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu!

Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu!

Jo Tev nepatīk kaujamie upuri, un, ja es Tev dotu dedzināmo upuri, Tu to negribētu.

Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.

Dari labu Ciānai Savā žēlastībā, uzcel Jeruzālemes mūrus!

Tad Tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudis upurēs vēršus uz Tava altāra.


5. Tālāk var pavadīt šo stundu klusā saskarsmē ar Dievu, meditējot par tiem pārbaudījumiem, ko izturēja Jēzus. Slavēt Dievu, lasot iemīļotās lūgšanas, pavēles, Rozārijus. Var arī dziedāt dziesmas, himnas (piemēram, Jēzus un Mātes Marijas skaņdarbus).

"Jūs varat klausīties vai dziedāt man veltītas dziesmas, jūs varat lasīt Rozārijus un man veltītas lūgšanas," – saka Māte Marija savā vēstījumā.

Var iepriekš sastādīt savu Žēlastības Stundas plānu – ko jūs darīsiet šajā stundā. Sirius vietnē ir Mātei Marijai veltīta lappuse.[6]

Var izmantot tur ievietotos materiālus. Ir grāmatas (latviešu valodā) ar Jēzus vēstījumiem un Mātes Marijas vēstījumiem. Šo grāmatu priekšvārdos ir apraksti par šo Diženo Garu dzīves Ceļu.Mums ir viss, lai pavadītu Mātes Marijas Žēlastības Stundu saskaņā ar Dievu!


 

Materiālu sagatavoja O. Ivanova

  

Visi Mātes Marijas vēstījumi

Lai tuvākajā laikā manu Rozāriju lasīšana būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums
2005. gada 26. martā

Krievijas kā Mātes zemes atdzimšana notiks ļoti drīz
2005. gada 13. jūnijā

Par Krievijas garīgo misiju
2007. gada 25. jūnijā

Es atnācu šodien, lai atgādinātu jums, ka es vienmēr esmu jums blakus kā mīloša un gādīga māte
2007. gada 8. decembrī

Ar katru manu jaunu atnākšanu es jūtos arvien drošāk un pārliecinošāk uz Zemes
2007. gada 21. decembrī

Rekomendācijas gada nogalē
2007. gada 27. decembrī

Sirsnīga saruna
2009. gada 4. janvārī

Es saucu jūsu apziņu augšup
2009. gada 9. jūlijā

Visur ir nepieciešama Ticības un dievbijības izpausme
2009. gada 27. decembrī

Viss laimīgas dzīves mehānisms ir ielikts jūsos
2010. gada 11. jūnijā

Kopā mēs esam spējīgi paveikt to brīnumu, kas gaida Krieviju
2011. gada 23. jūnijā

Tumsai ir pienācis gals, un nākotnē jūs gaida tikai Gaisma
2012. gada 25. jūnijā

Ielaidiet savā dzīvē Dievu!
2013. gada 23. jūnijā

Jums vajag pielikt maksimālās pūles, lai jūsu dzīvē atgrieztos Dievs
2013. gada 24. decembrī

Vienmēr esiet Mīlestībā, un viss jūsu apkārtnē sāks mainīties
2014. gada 23. decembrī
[1]  O. Ivanova nolasīja lekciju vebinārā Dzīves Ētikas universitātē 2016. g.

[2]  Filma https://youtu.be/Lmlw89LnK9M

[3]  Kā atgriešanās pēc otrā nožēlas posma, kas nāk līdzi visām dzīves pārmaiņām

[4]  Filma ar diapozitīvu atēliem par šo notikumu

[5]  Labāko muzikālu skaņdarbu atlase ar Ave Maria tekstiem
pēdējās tūkstošgadēs https://sirius-ru.net/liki/mmaria_podborka_muzyk_proisvedeniy.htm

[6]  Mātes Marijas lappuse

[7] Mātes Marijas minētā 50. psalma atbilstošais teksts Bībeles latviešu valodā ir 51. nodaļā.

     

uz augšu

uz sākumlapu

 

Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia