Mācība par karmas nonākšanu gada beigās

 

Gautama Buda
1. janvāris 2007. gads

Katru reizi, kad sākas jauns gada cikls, mēs nākam, lai dotu pamācības par jauno laika ciklu. Arī šodien es atnācu, lai dotu tādu pamācību.

Jūs zināt, ka gada cikls ir pakļauts Karmas Likuma darbībai tādējādi, ka karma nonāk nevis visa uzreiz, bet tiek sadalīta visa gada garumā. Katru mēnesi jūs saņemat noteiktu karmas daudzumu, kas nonāk pie jums. Tā jums ir iespēja atstrādāt jūsu pagātnes karmu pamazām gadu pēc gada un mēnesi pēc mēneša. Ja jūs saņemtu iespēju atstrādāt uzreiz visu jūsu karmu, jūsu negatīvo enerģiju, to enerģiju, ko jūs izkropļojāt jūsu iepriekšējās dzīvēs, tad jūs nevarētu izturēt. Jūsu ķermeņi acumirklī tiktu saārdīti gabalos. Tāpēc Likums darbojas tā, lai katru jūsu dzīves brīdi jūs saņemtu iespēju tikt galā tieši ar tik lielu pagātnes negatīvās enerģijas daudzumu, ar kādu jūs esat spējīgi tikt galā. Jums nekad netiek dots vairāk, kā jūs spējat izturēt. Tāpēc no jums tiek prasīts, lai jūs vienkārši pakļautos šī visuma Likumam un ar pazemību sagaidītu jūsu pašu radītās karmiskās enerģijas atgriešanu, kura jums tiek dota atstrādāšanai ciklos.

Jauno gadu nosacīti var uzskatīt par jauna pagātnes enerģijas slāņa atstrādāšanas sākumu. Un ar katru jūsu sekmīgi pabeigtu gadu jūs atstrādājat savu pagātnes karmu un tuvojaties jaunam apziņas līmenim. Ja nebūtu jaunās karmas, kuru jūs nemitīgi radāt, tad pietiktu tikai ar dažiem gadiem, lai atbrīvotos no jūsu pagātnes karmas lauvas tiesas.

Taču ne visi jūs saprātīgi izlietojat savu Dievišķo enerģiju un savu iemiesojumā pavadāmo laiku. Tāpēc daudziem no jums tā negatīvā enerģija, ko jūs atstrādājat ar ciešanām, slimībām un bēdām, tūlīt pat papildinās ar jaunu karmu, kuru jūs nemitīgi radāt ar savām nepareizajām darbībām un nepareizajām izvēlēm jūsu dzīvē.

Ja nebūtu Dievišķās žēlastības, tad jūs pilnībā zaudētu tālākās virzības iespēju, – tik lielu karmu daudzi no jums rada savās dzīvēs. Tomēr, pateicoties Dievišķajai žēlastībai, šī karma jums netiek atgriezta uzreiz, bet gaida labvēlīgu iespēju, kad jūs būsiet spējīgi pārdzīvot pagātnes negatīvo enerģiju, nevis vienkārši izturēt jūsu karmisko nastu, bet arī padomāt par to, kāpēc jums uzbrukušas tik daudzas nelaimes vienlaikus. Un tādējādi daudzi no jums spēj apzināties Augstākā Likuma esamību un ar savu būtni tiekties izpildīt šo Likumu.

 

Iemīļotais Kuthumi
19. decembris 2005. gads

... Kad beidzas gada cikls, jūsu sastopaties ar mazliet citādu situāciju. Var būt tā, ka to karmu, kas atbilstoši Kosmiskajam Likumam atgriezās pie jums gada laikā, jūs neesat atstrādājuši tik, cik tas bija nepieciešams no Likuma viedokļa. Iedomājieties, ka arī citi cilvēki atvēlētā gada cikla laikā nespēja vajadzīgajā mērā atstrādāt savu karmu ar pareizām izvēlēm, lūgšanām vai labām darbībām.

Tādā gadījumā gada beigās notiek karmas pārpalikumu uzkrāšanās, kas gulst pār cilvēci un ir gatava izpausties dažādu cilvēcei raksturīgu stāvokļu veidā: kā slimības, depresija, bads vai dažādas stihiskas nelaimes un dabas katastrofas...

Tāpēc ir tik svarīgi gada beigās ievērot paaugstinātu apziņas disciplīnu. Ļoti derīgi ir jebkuri apzināti ierobežojumi, ko jūs sev uzliekat: gavēšana, klusēšana, lūgšanas vai tie upuri, ko jūs varat nolikt uz kalpošanas altāra kā palīdzību trūkumcietējiem un dzīves pabērniem.

Tādā gadījumā jūs radāt papildus labo karmu, kas ārkārtējā gadījumā var tikt izlietota stāvokļa līdzsvarošanai uz planētas kopumā.

Ja jūsu apziņa nav gatava šādai kalpošanai, tad pilnīgi iespējams, ka jūs uzņemsiet mūsu lūgumus kā ne ar ko nepamatotu iebiedēšanu.

Tomēr padomāsim kopā. Kāda ir alternatīva? Kā citādi var likvidēt pārmērīgos izveidojušos negatīvās enerģijas sakopojumus uz planētas? Jūs domājat, ka notiks brīnums un visa jūsu enerģija, ko jūs nespējāt pārstrādāt jums atvēlētā gada cikla laikā, brīnumainā kārtā izgaisīs?

Visi tamlīdzīgi brīnumi, ja tie arī notika agrāk, vienmēr ir prasījuši ļoti lielu papildu enerģijas daudzumu. Un šī enerģija tika dota jūsu planētai vai nu no kosmiskās rezerves, vai no Gaismas Skolotāju kauzālajiem ķermeņiem.

Tagad iedomājieties uzņēmumu, kurš gadu no gada uzrāda zaudējumus. Uzņēmuma īpašnieks ņem līdzekļus no citiem, peļņu nesošiem uzņēmumiem, un sedz zaudējumus. Tas var turpināties kādu laiku. Bet lūk, pienāk brīdis, kad īpašnieks saprot, ka zaudējumi nav nejauši, un ka šie ikgadējie zaudējumi saistīti ar konkrētā uzņēmuma darbinieku nolaidību.

Tāpēc labs saimnieks var vai nu piespiest darbiniekus strādāt labāk, vai slēgt uzņēmumu.

Un tie līdzekļi, ko tagad izmanto Gaismas Būtnes, ir domāti, lai pamudinātu cilvēces labākos pārstāvjus strādāt labāk. Jūs taču nevēlaties palikt bez savām darba vietām, bez jūsu planētas...

Kad karma uzgulstas, tad visbiežāk jūs nevarat salīdzināt cēloņu un seku sakarību starp jūsu darbībām un to sekām, kas jums izpaužas kā dažādas nelaimes un slimības. Jūs izsaucaties: „Par ko, Dievs?!”, nevis ar pazemību pieņemat visu, ko Dievs jums sūta.

Ticiet, Dievs ir ļoti žēlsirdīgs. Un tā karma, ko jūs esat uzkrājuši nonāk pār jums pa visvieglāko no iespējamajiem ceļiem.

Ja jums būtu iespējams saprast, par kādu rīcību jūs nesat to vai citu karmisko nastu, tad jūs pateiktos Dievam, ka viņš tik žēlsirdīgi atļāvis jums atstrādāt jūsu pašu radīto.

Ir vairāki veidi, kā atstrādāt karmu. Pirmais veids ir vispār neradīt karmu.

Otrais veids ir atstrādāt karmu ar savām pareizajām izvēlēm. Trešais veids – atstrādāt karmu ar pazemību tās situācijas priekšā, kurā jūs nokļūstat.

Un, beidzot, jūs varat mīkstināt karmisko slogu ar lūgšanu un nožēlu. Lūk, to mēs arī ierosinām jums pastiprināti darīt atlikušajā laikā līdz šī gada beigām.

 

Sanats Kumara
1. jūnijs 2010. gads

...Kad cilvēce būs spējīga visā pilnībā apzināties atbildību par visu, kas notiek uz planētas Zeme, tad mēs varēsim atviegloti uzelpot, jo visu šo laiku, kamēr cilvēce pēc savas apziņas atbilst bērna apziņas līmenim, mēs esam spiesti to aprūpēt un raudzīties, lai Zemes bērni sava nesaprātīguma dēļ neradītu tāda mēroga postu, ka dzīve uz planētas kļūtu neiespējama...

Tie cilvēki, kam piemīt tieksme analizēt un kas ir spējīgi iedziļināties, varēja ievērot, ka situācija uz planētas saasinās ar katru dienu. Par to uz planētas signalizē nepārtrauktās zemestrīces un vulkānu izvirdumi, militārie konflikti un terora akti, sociālie sprādzieni un apvērsumi, kas notiek gan te, gan tur uz zemeslodes.

Jums šķiet, ka tas ir dabiski un ka tur nav nekā neparasta. Patiešām visas šīs cilvēces neattīstītās apziņas pazīmes ir bijušas arī agrāk. Gan pirms simt, gan pirms vairākiem simtiem gadu. Taču šo negatīvo parādību biežums un mērogs, un tie negatīvie spēki, kas stāv aiz šīm parādībām, nekad nav bijuši tik lieli.

To jums saku es. Mana atmiņa ir daudz labāka nekā pašreiz uz Zemes iemiesotās cilvēces atmiņa. Man ir iespēja ielūkoties akašas hronikās un salīdzināt jūsu situāciju ar jebkuru no situācijām, kādas jelkad ir bijušas uz planētas Zeme. Salīdzināšanas rezultāts nebūs par labu situācijai, kāda ir izveidojusies tagad. Mums, Dievišķajām būtnēm, vajag arvien vairāk un vairāk enerģijas, lai saglabātu situāciju uz planētas un nepieļautu visbriesmīgāko, kas var būt cilvēcei, kad pati fiziskā platforma pārtrauc savu eksistenci.

 

Elohims Herkuless
26. decembris 2009. gads

Sevišķi daudz nepārdomātu lietu notiek gada beigās, kad ļaudis pēc viņu uzskatiem svin Jauno gadu.

Man jums jāsaka, ka dažu šādas svinēšanas dienu laikā tiek radīts tikpat liels karmas daudzums kā visa pārējā gada laikā. Tāpēc, pirms sākat svinēt, padomājiet, kādā formā jums labāk to darīt. Varbūt tomēr mainīt tradicionālo priekšstatu par svētkiem kā obligātu nevaldāmu dzeršanu un pieēšanos?

Ja es ar visu savu varenību un spēku nenoturētu balansu uz planētas, tad planēta jau sen būtu sašķīdusi gabalos kā valrieksts, kas pārsists ar milzīgu akmeni. Tāpēc, ka karma, kas pašlaik ir cilvēcei, spēj sagraut planētu dažās sekundes daļās.

Katru gadu šajā sarežģītajā gada laikā Karmas Valde uz Lielās Centrālās Saules saņem Dievišķās enerģijas kredītu, lai planētas Zeme evolūcijām būtu platforma, uz kuras tās varētu evolucionēt.

Katru reizi ir izdevies pārliecināt visuma Augstāko Padomi, lai enerģija tiktu atvēlēta. Bet es zinu citu planētu piemērus, kurām pienāca brīdis, kad Dievišķās enerģijas piešķiršana fiziskās platformas uzturēšanai tika pārtraukta. Planēta izšķīda gabalos dažās sekundēs. Asteroīdu josla starp Marsu un Jupiteru ir piemineklis sagrautās planētas civilizāciju nesaprātīgumam.

Daži šīs planētas pārstāvji ir atraduši patvērumu uz Zemes. Un viņi, daži no viņiem atkal turpina nodarboties ar tādām pašām lietām, acīm redzot noticējuši savai nemirstībai un nesodāmībai.

... Jūs, Zemes cilvēce, turpināt savu evolūciju ar Debesu žēlastību, kas nepazīst robežas. Es jūsu vietā pateiktos Debesīm visās jūsu svētnīcās 24 stundas diennaktī līdz Jaunajam gadam atlikušajās dienās.

Ja jūs kaut vai 10 procentu no tā laika, ko jūs izlietojat izpriecām, veltītu lūgšanām un meditācijām, tad Karmas Valdei būtu argumenti Centrālajai Saulei. Taču tā nenotiek. Padomājiet ...

 

Gautama Buda
25. decembris 2006. gads

Laiks ir ļoti sarežģīts, un gada robeža ir sevišķi svarīgs un sarežģīts brīdis. Tieši robežlaikā, kad mainās saules cikli, mēs nākam un dodam jums mūsu mācību, jo viss, ko mēs ieliekam augošas saules laikā, uzdīgs pavasarī un vasarā, iestājoties nākamajiem saules cikliem, un tie ir pavasara saulstāvji un vasaras saulgrieži. Noslēdzas vecais, un sākas jaunais ...

... Ļoti daudzi cilvēki pavada Ziemassvētkus un Jaunā gada svētkus ļoti zemā vibrāciju līmenī, lietojot alkoholu un nodarbojoties ar citām nederīgām un necienīgām lietām. Tas viss rada papildus planētas karmas daudzumu, kas var izraisīt lielas nelaimes dažos kontinentos. Tādēļ es vēršos pie jums ar lūgumu nosargāt līdzsvaru vispirms sevī un veltīt pēc iespējas vairāk pūļu planētas karmas un savai zemes karmas līdzsvarošanai. Ja jūs jūtat tādu iekšēju nepieciešamību, tad jūs varētu katru atlikušo dienu līdz šī gada beigām veltīt jūsu lūgšanu praksei ar divkāršu un trīskāršu spēku. Lasiet rozārijus, lasiet citas lūgšanas vai nododieties meditācijai. Sūtiet jūsu Mīlestību un Pateicību Zemei. Iztēlojieties Māti – Zemi kā dzīvu būtni, kas ļauj jums dzīvot un attīstīties, rūpējas par jums. Sūtiet savu Mīlestību Zemei un elementāļiem, kas apkalpo cilvēces evolūciju uz Zemes.

ES ESMU Buda, un es priecājos par to, ka daudzi no jums ir pieņēmuši lēmumu un sākuši iet pa kalpošanas ceļu Zemes cilvēcei, aizmirstot par savām personiskajām problēmām un savām personiskajām grūtībām un nedienām.

Patiesībā tikai tad, kad jūs esat pārņemti ar kalpošanu Dzīvībai, visas jūsu sīkās problēmas cita pēc citas pamet jūs un kādā jaukā dienā jūs saprotat, ka esat brīvi no visa tā sīkā un nevajadzīgā, kas agrāk jūs apgrūtināja jūsu dzīvē. Bet tā bija cita dzīve, tāda cilvēka dzīve, kas bija koncentrējies uz sevi un savām problēmām. Tagad jūs esat Gaismas būtne, kam rūp visas planētas labklājība un harmonija.

Lai pasaulei ir labi!

Lai laimīgas ir visas dzīvās būtnes, kas dzīvo uz mūsu mīļās planētas Zeme. Om.

 

Fragmentus no Dievišķo Skolotāju Vēstījumiem
atlasījusi Lilija Šajahmatova no Jekaterinburgas


Par karmas nonākšanu gada beigās

Video filmā ietverti Gudrības Valdoņu vēstījumi
par karmas nonākšanas tēmu gada beigās

Ar Sūtnes T. Mikušinas starpniecību saņemti Gudrības Valdoņu Vēstījumi

Video autore Nataļja Rubļova

 

uz sākumlapu

Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia