Lūgšanas kvalitāte


Lūgšanu stundu efektivitātei ir svarīgi, lai tajās piedalītos ne mazāk kā 2000 cilvēku.

Taču – vai visi var piedalīties kopīgajās lūgšanās?

Protams, piedalīties var visi, kas vēlas, bet vai viņu dalība būs efektīva?

Mūsu pasaule ir duāla pasaule. Tajā ir gan Labais, gan Ļaunais. Tāpēc katrai parādībai ir divas puses: pozitīvā un negatīvā. Vai lūgšana var nodarīt ļaunumu?

Izrādās, ka arī lūgšana var nevis dot labumu, bet nodarīt ļaunu.

Ja mūsu motīvs lūdzoties nav pareizs, tad mūsu lūgšanas rezultāts var būt negatīvs.

Ir vairāki nosacījumi, ko nepieciešams ievērot, lai mūsu lūgšana nestu labumu pasaulei.

1. Ticība.
Ticība Dievam bez jebkādiem nosacījumiem vai ierunām un ticība tam, ka mēs ar savām lūgšanām spējam mainīt situāciju Krievijā un pasaulē.

2. Mīlestība.
Lūgšana ar visaugstāko absolūto Mīlestību pret tuvāko, dzimteni, planētu, visu radību.

3. Godbijība.
Godbijība pret Dievu, Dievišķajiem Valdoņiem un Augstākajām pasaulēm.

4. Nesavtīgums.
Izpratne par to, ka Dievs var Pats pēc saviem ieskatiem izmantot to enerģiju, ko mēs Viņam dodam lūgšanas laikā. Enerģijas ziedošana katrā ziņā.

5. Pazemība.
Izpratne par to, ka mēs atrodamies Dieva rokās. Mēs esam gatavi pilnīgi pakļauties Dieva gribai, lai kāda tā nebūtu kurā reizē.

6. Bērnišķīgs apziņas noskaņojums.
Mēs esam bērni, kas sēž Dievišķās Gudrības okeāna krastā un mēģina saprast šo Gudrību ar bērna zinātkāro prātu.

7. Nožēla.
Izpratne par to, ka mēs esam daudzas reizes kļūdījušies. Savu grēku atzīšana un to nožēlošana. Nožēlošana uz pusi atvieglo mūsu karmisko nastu. Vēl pat līdz lūgšanai mēs atbrīvojamies no liekās nastas.

8. Motīvs.
Ja mēs lūdzamies nevis par sevi, bet par citiem, par valsti, par pasauli, par citu dzīvo būtņu laimi, tad tas būs pareizs motīvs.

Ja mēs spēsim izpildīt šos nosacījumus, tad mēs varēsim sasniegt apziņas lūgšanu stāvokli, kurā rodas augšupejoša enerģijas plūsma no mums pie Dieva un lejupejoša smalkākas enerģijas plūsma no Dieva mūsu būtnēs. Šajā stāvoklī mums kļūst sasniedzama Dieva Svētība.

Protams, apziņas lūgšanu stāvokļa sasniegšanai vajadzīga piepūle katru dienu daudzus gadus.

Tāpat kā sportisti katru dienu trenējas, lai sasniegtu rezultātus olimpiādē, tieši tāpat lūgšanai pastāvīgi vajadzīgs treniņš un centība.

Iesākt var ar 15 minūšu lūgšanām dienā, pamazām palielinot to laiku līdz stundai un vairāk. Vietnes "Sirius" lasītājiem ir iespēja saņemt sīkākus ieteikumus Gudrības Valdoņu diktātos.

Efektīvai lūgšanu norisei nepieciešams ievērot arī fiziskos nosacījumus.

1) Lūgšanas vieta.
Vēlams, lai lūgšanām būtu pastāvīga vieta Altāra priekšā. Uz Altāra vajag novietot Valdoņu attēlus, ziedus, svētbildes, sveces, kristālus... Tas viss spēj paaugstināt jūsu apziņu un radīt Dievišķu noskaņojumu. Telpai jābūt uzkoptai un izvēdinātai.

2) Fiziskā ķermeņa sagatavošana.
Nelietot pārtikā gaļu. Nelietot alkoholu, nikotīnu, narkotikas. Pirms lūgšanas nevajag ēst. Lūgties var 2 stundas pēc ēšanas vai tukšā dūšā.
Ķermenim ir jābūt tīram. Apģērbam jābūt tīram un spodram, baltos vai gaišos toņos.
Neskatīties televīziju. Neklausīties sliktas kvalitātes mūziku.

3) Apstākļi.
Vēlams parūpēties, lai lūgšanas laikā būtu klusums. Labi ir, kad lūdzas visa ģimene. Ja kādu iemeslu dēļ visa ģimene nepiedalās lūgšanā, tad vajag sarunāt ar mājiniekiem, lai lūgšanas laikā tiktu izslēgts televizors, radio, mūzika.
Izslēgt mobilos telefonus.
Lielās pilsētās lūgšanai ideāli piemērots laiks ir naktīs, kad kņada norimst un ir klusums, vai arī laiks pirms saullēkta.

4) Harmonizācija un noskaņojums.
20 – 30 minūtes pirms lūgšanas nepieciešams sasniegt harmonisku, līdzsvarotu apziņas stāvokli. Vajag atrast savas harmonizācijas metodes: rāmas mūzikas vai mantru klausīšanās, meditāciju filmu skatīšanās u.t.t.

Vietnes «Сириус» auditorija 13 gadu laikā ir pamazām gatavota lūgšanu darbam, ko tagad nepieciešams veikt.

Valdoņi ir devuši savus vēstījumus, kuros ir rekomendācijas mūsu laikam, kā saglabāt apziņu augstā līmenī. Valdoņi daudzkārt ir lūguši mūs katru dienu izlasīt pa vienam diktātam.

Kopš 2008. gada vietnē «Сириус» katru nedēļu svētdienās notiek Rozāriju interneta translācija, kas dod iespēju iegūt kopīgas lūgšanas pieredzi.

Cilvēku skaits, kas pieslēdzas translācijām, svārstās no 300 līdz 800 cilvēkiem.

Kopš 2014. gada ir aizvadīti vairāk nekā 20 Lūgšanu stundu cikli: 24 stundu, 3 dienu, 9 dienu un 33 dienu Lūgšanu stundu cikli.

Mums bija iespēja saņemt gan teorētiskās zināšanas, gan darboties praktiski.

Lūk, tagad ir pienācis laiks, kura dēļ daudzi no mums ir atnākuši iemiesojumā.

Vai mēs esam gatavi?

Vai spējam izpildīt savu darba daļu Dievam?


Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


 

uz augšu

uz sākumlapu

 Copyright © 2008 - 2018
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2018 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia