Sākumlapa

Diktāti

Skolotāju rekomendācijas diktātu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net

  Atēna Pallāda 

  Kungs Šiva 

  Sanats Kumara 

  Skolotājs Morija 

  Kungs Maitreija 

  Māte Marija  

   Gautama Buda  

  Kuthumi  

J. Blavatska  

  Sen Žermēns  

  Jēzus  

  Konfūcijs  

DIEVIŠĶIE VALDOŅI


Atēna Pallāda




Tik daudz šajā pasaulē ir daiļā un apburošā. Tik daudz ir tā, ko Dievs devis cilvēcei pilnīgi par velti kā Dievišķo dāvanu. Tie ir saules lēkti un rieti, tas ir saules siltums, tās ir putnu dziesmas, tā ir puķu ziedēšana, tā ir vēja dziesma un strautu čalošana.

Tik daudz Dievs ir devis cilvēcei kā dāvanu!

Es mācu pārvarēt vardarbību apziņā
Atēna Pallāda 2014. gada 23. jūnijā



Kungs Šiva




Jūs ilgi meklēsiet savu Dievu. Bet jūs atradīsiet Viņu kādā jaukā dienā, kad jums šķitīs, ka jūsu dzīve ir zaudējusi jebkādu jēgu, kad nekas jūsu pasaulē vairs nesaistīs jūs pie sevis. Jūs sēdēsiet pie savas dzīves sasistās siles, ģimenes vai darba krāsmatās, vai vēl kā cita krāsmatās, kas jums bija nozīmīgs un ir pagājis. Un tajā brīdī, kad nekas nebūs palicis jūsu pasaulē, kam jūs būsit pieķērušies, tajā brīdī jūs ar pēdējo cerību vērsīsiet savu skatu uz debesīm un teiksiet savā sirdī:

„Kungs, palīdzi man, Kungs. Es zinu, ka Tu esi. Es zinu, ka Tu dzirdi mani. Es ticu Tavai varenībai un Tavai žēlsirdībai. Es mīlu Tevi, Kungs, un es ticu, ka viss, ko Tu esi darījis ar mani, bija vajadzīgs tikai tādēļ, lai es atnāktu pie Tevis. Piedod man, Kungs, visu, ko es darīju sava nesaprātīguma dēļ. Es pateicos Tev, Kungs, par Tavu mācību un par to, ka Tu ļāvi man iziet cauri visiem pārbaudījumiem un izturēt tos ar godu. Palīdzi man, Kungs, atrast Tevi un nekad vairs dzīvē nešķirties no Tevis.”

Tajā brīdī jums šķitīs, ka Debesis ir atvērušās. Jūs sajutīsiet to, ko nekad neesat izjutuši savā dzīvē. Jūs sapratīsiet, ka viss, pēc kā jūs esat tiekušies, jums jau ir un vienmēr ir bijis. Tas viss ir jūsos, jūsu sirdī, bet jūs negribējāt to redzēt un dzirdēt līdz tam savas dzīves brīdim, kad jūsu ausis sāka dzirdēt un acis atvērās.

Saruna par Dievu
Kungs Šiva 2007. gada 2. janvārī



Sanats Kumara




...es vēršos pie tiem, kas ir gatavi, pie maniem bērniem, ar kuriem es strādāju daudzus iemiesojumus.

Jums ir pienācis atbildīgs Ceļa posms. No jums tiks prasīts maksimāls spēku sasprindzinājums un visas jūsu spējas, ko jūs esat izstrādājuši iepriekšējos iemiesojumos.

Es nāku pie jums atkal, mani mīļotie, putnēni no manas ērgļa ligzdas. Es baroju jūs ar gadsimtu gudrību, es padzirdīju jūs ar Dievišķo gaismas enerģiju. Man ir tiesības griezties pie jums pēc palīdzības, un man ir tiesības grūtā brīdī cerēt uz jums.

Es ceru, ka jūs atsauksieties uz manu aicinājumu. Un pat tie no jums, kas ir pieļāvuši lielas un mazas kļūdas, netielējieties. Griezieties atpakaļ zem mana tēvišķā spārna.

Nav tādu pārkāpumu, ko nevarētu izlabot ar nesavtīgu Kalpošanu un uzticību Skolotājiem.

Jums ir jāvelta Kalpošanai visa sava dzīve
Sanats Kumara 2007. gada 20. decembrī



Jēzus




Dievišķā Patiesība ir vienkārša. Dievišķā Mīlestība ir pieejama visiem. Viss ir virspusē, un, lai saņemtu Dievišķo Gudrību, nevajag maksāt naudu par to. Dievs visiem visu dod par velti.

Jums tikai vajag atrast šauro taciņu, kas ved jūs uz Dievišķo virsotni, starp tūkstošiem ceļu un maģistrāļu, kas noved strupceļā.

Jums vajag saprast, ka īstajai Ticībai nav nekā kopēja ar rituāliem un ceremonijām. Īstā Ticība ir jūsu sirdīs. Dievs mīt jūsu sirdīs. Tiem cilvēkiem, kas ir iepazinuši īsto Dievu, kas mīt sirdī, nav nekādas atšķirības, kurā svētnīcā ieiet, lai lūgtos.

Nav svarīgi: vai jūs ieejat budistu pagodā, kristiešu baznīcā, sinagogā, mošejā vai lūgšanu namā. Ja jūs ejat tur pie Dieva, jūs viņu atradīsiet visur.

Bet, ja jūs ejat ar tukšu sirdi, tad jūs neatradīsiet Dievu nekur.

Patiesība, Dievs, Mīlestība ir jūsos
Iemīļotais Jēzus 3. janvāris 2009. gads



Sen Žermēns




"...viens cilvēks, kurš iededzies par Zelta Laikmeta īstenošanas ideju planētai Zeme, ir spējīgs iekvēlināt daudzu blakus esošo cilvēku sirdis.

Mums nepieciešami gaismas nesēji, kas ir gatavi ziedot sevi, ziedot visu, kas viņiem ir, lai virzītu uz priekšu jaunās idejas, jauno dzīvesveidu, kurš neizbēgami nāks nomainīt veco dzīvesveidu.

Iesaistieties pārveidošanā, lai dzīve uz planētas Zeme ritētu pēc Dievišķajiem principiem un Dieva vadībā!
Tas taču ir tik vienkārši, mīļotie!
Ir vajadzīga tikai vēlēšanās no jūsu puses, un mēs piepildīsim jūs ar trūkstošo apņēmību!
Ir vajadzīga tikai neliela tiekšanās no jūsu puses, un mēs piepildīsim jūs ar enerģiju un spēku!
Ir vajadzīga mīlestības un līdzcietības parādīšana cilvēkiem, kam tā vajadzīga, un mēs dosim jums Dievišķo iespēju sabiedrības mainīšanai!

Vai jūsu vidū ir drošsirdīgie un bezbailīgie?

Jūs esat nolemti Zelta Laikmetam!
Sen Žermēns 18. jūnijs 2011.gads>


Valdonis Morija






... Mācību laiks ir beidzies. No jums tiek prasītas konkrētas darbības un konkrēti soļi fiziskajā plānā.
...Saprotiet, ka mēs esam bezspēcīgi kaut ko izdarīt jūsu fiziskajā plānā, ja nav jūsu palīdzības un atbalsta. Mums nav pieejas jūsu fiziskajai pasaulei, varbūt tikai, ja kāds no jums sagatavotu savu svētnīcu mūsu klātbūtnei un izteiktu aicinājumu izmantot savus četrus zemākos ķermeņus, lai mēs varētu lietot jūsu rokas un kājas mūsu plānu īstenošanai. Tātad, es dodu jums šo aicinājumu. Un, lūdzu, izsakiet to katru dienu.

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, mana varenā ES ESMU Klātbūtnes vārdā, mana Svētā Es Kristus vārdā es aicinu iemīļoto El Moriju ienākt manā svētnīcā un darboties caur mani, lai izpaustos Dieva Griba fiziskajā oktāvā un astrālā plāna blīvajos slāņos. Iemīļotais El Morija, es atdodu pilnīgā tavā rīcībā visus četrus manus zemākos ķermeņus: fizisko ķermeni, astrālo ķermeni, mentālo ķermeni un ēterisko ķermeni. Darbojies caur mani, ja tā ir Dieva Svētā Griba. Lai notiek Dieva Griba. Āmen.”

Un es apsolu jums, ka tiklīdz tas būs iespējams, es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums.

Es ieiešu jūsu svētnīcās un darbošos caur jums
Iemīļotais El Morija 28. aprīlis 2005.gads



Kungs Maitreija






... esiet modri. Kad pienāk jūsu kārta kārtot testus un saņemt iesvētījumus, nenogriezieties no izvēlētā Ceļa. Atcerieties tās Mīlestības jūtas, kas vadīja jūs, kas bija jūsu ceļazvaigzne, un jebkurā dzīves situācijā mēģiniet atrast to risinājumu, kas atgriezīs jums jūsu Mīlestības jūtas.

Vieglu testu nav un vieglu pārbaudījumu un eksāmenu nav. Bet tāds ir šā visuma Likums. Jums ir jānokārto nepieciešamie testi, pirms jums tiks uzticēta kalpošana. Un atcerieties, ka nav testu, kurus nevarētu nokārtot. Jums tiek dots tieši tik, cik jūs esat spējīgi izturēt, pat esot uz savu spēku un iespēju robežas.

Ar Mīlestību pret jums ES ESMU Maitreija.

Mācība par Mīlestību un dzīves pārbaudījumiem
Kungs Maitreija 27. maijs 2005. gads



Māte Marija







... tāds ir stāvoklis pasaulē pašreiz, ka vislabākās dvēseles jūtas nomāktas pasaulē un nevēlas dzīvot. Tai pašā laikā, kad tie cilvēki, kuriem nepiemīt daudz tikumu, lieliski jūtas tajā situācijā, kas ir ap viņiem.

Mīļotie, jūsu dvēseles uzņēmās smago iemiesojuma nastu šajā Zemei sarežģītajā laikā. Un es varu tikai atgādināt jums to un teikt mierinājuma vārdus un noslaucīt jūsu asaras. Bet jums pienākas turpināt izpildīt jūsu misiju. Katrs no jums ir ļoti dārgs manai sirdij un šī īpašā saikne ar mani vienmēr sniegs jums palīdzību tajā brīdī, kad jums liksies, ka vairs nav spēka un iespēju izturēt rupjību un tumsonību ap jums.

Jūsu dzīves visgrūtākajos brīžos atrodiet sevī spēkus, lai domās nonāktu saskarsmē ar mani. Vienkārši padomājiet par mani un es varēšu parādīt savu klātbūtni jums blakus un dalīt ar jums jūsu nastu. Un jūs izjutīsiet atvieglojumu un spēsiet iet tālāk pa dzīvi un izpildīt savu Kalpošanu līdz galam.

Viss laimīgas dzīves mehānisms ir ielikts jūsos
Māte Marija 11. jūnijs 2010. gads



Kuthumi













... pats galvenais jums būs jūsu izvēle sākt savu virzību pa atbrīvošanās Ceļu no sava ego, pa atgriešanās Ceļu Dieva reālajā pasaulē.

Šis pats pirmais un vissvarīgākais solis pareizajā virzienā var kļūt jums tik izšķirošs, ka izmainīs visu jūsu dzīvi dažos gados. Var iztērēt vēl miljonus gadu, klīstot pa iluzoro pasauli. Bet, kad jūs sperat vienu soli pareizajā virzienā un pēc tam turpināt iet, lai cik grūti jums nebūtu un lai kādiem pārbaudījumiem nenāktos pakļauties jūsu Ceļā, tad jūs izdarāt pareizo izvēli, un šī izvēle kļūs par jūsu uzvaras un jūsu iziešanas ķīlu no ilūziju pasaules Dievišķajā pasaulē.

Šī pasaule eksistē tikai jūsu apziņā, jūs ar savu apziņu uzturat šīs pasaules eksistenci. Tāpēc jums ir jāpāriet uz jaunu jūsu apziņas un jums apkārtesošās realitātes izpratnes līmeni, lai atstātu fizisko pasauli un iegūtu Dievišķo Brīvību. Neviens, neviens cilvēks nevar piespiest jūs izdarīt jūsu izvēli. Tikai jūs paši vienatnē ar sevi savas sirds klusumā varat pieņemt šo liktenīgo lēmumu.

Nekad neaizmirstiet, ka jūs nesaņemsiet nekādu apbalvojumu fiziskajā pasaulē, un jums nekad nav jādomā ne par kādu priekšrocību gūšanu sev fiziskajā pasaulē. Visi jūsu sasniegumi un visa jūsu pieredze paliks ar jums visā šī visuma eksistences ilgumā un pāries kopā ar jums Augstākajās Pasaulēs.
Vai jūs esat gatavi stāties uz Ceļa un iet pa to uz jūsu uzvaru bez paguruma cauri visiem šķēršļiem un kavēkļiem?

Vai jūs esat gatavi sākt iet pa Ceļu?
Iemīļotais Kuthumi 29. jūnijs 2005. gads




Gautama Buda









Tieši tāpat kā koki rudenī met lapas, tā jūs zaudējat savus fiziskos ķermeņus, bet tikai tādēļ, lai atkal atgrieztos šajā pasaulē, atkal piedzimtu un saņemtu jaunu ķermeni. Gudrs cilvēks, dzīvojot šajā dzīvē, domā par savu nākamo dzīvi. Viņš saprot, ka katra viņa izvēle, rīcība, darbība, doma, jūtas veido viņa nākotni šajā dzīvē un nosaka nākamās dzīves apstākļus.

Jūsu attīstībai būs ļoti derīgi, ja jūs katrā savas dzīves brīdī padomāsiet par to, kā tas, ko jūs darāt, atsauksies uz jūsu nākamo dzīvi. Necentieties saņemt apbalvojumus par saviem labajiem darbiem šajā dzīvē. Tiecieties saņemt apbalvojumu nākamajā dzīvē. Tas ir minimālais uzdevums, kas ir jūsu priekšā.

Tie no jums, kuru apziņa ir vairāk paplašināta, saprot, ka jūs esat neatņemama Dieva sastāvdaļa, jūs veidojat Dieva ķermeni, tieši tāpat kā visas dzīvās būtnes uz Zemes. Tāpēc apbalvojumu saņemšana jums vairs nav svarīga arī nākamajā dzīvē.
Jūs redzat savu mērķi kā palīdzību visām dzīvajām būtnēm, jo jūs tajā pašā laikā esat katra no šīm dzīvajām būtnēm.

Protiet saskatīt Patiesības sakni
Gautama Buda 17. marts 2005. gads




Teozofijas Kundze J. Blavatska






Skumji, ka cilvēces labāko pārstāvju prāti tagad pievēršas daudzām nevajadzīgām lietām. Visapkārt ir ļoti daudz dažnedažādas darbošanās, kas savaldzina un atrauj no tās misijas, kuras dēļ daudzas gaišas dvēseles ir atnākušas iemiesojumā. Es varu nosaukt vairākus desmitus cilvēku, kas ir iemiesojumā un kam bija jāstrādā, lai cilvēcei darītu saprotamas „Slepenās Doktrīnas” šifrētās tēzes. Taču viņi visi ir aizrāvušies ar lietām, kas nedara viņiem godu. Es paredzu, kāda būs viņu reakcija, kad viņi veiks pāreju un saskatīs, cik bezmērķīgi ir nodzīvots mūžs.

Aizraušanās ar iluzorām problēmām un mērķiem ir mūsdienu cilvēku galvenā nelaime. Turklāt ir vēl šādas grūtības: modernās komunikācijas ir veicinājušas to, ka cilvēku apziņa zaudējusi koncentrēšanās spēju, kas nepieciešama Patiesības izzināšanai, šīs Patiesības atrašanai starp rindām, jo īpaši tad, ja tā ir ar nodomu izkaisīta ne tikai dažādās lappusēs, bet arī dažādos sējumos.

Divas Gaismas misijas
Teozofijas Kundze 19. janvāris 2010. gads




Konfūcijs






Bezjēdzīgi un veltīgi ir noteikt savus likumus tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mums jāpakļaujas Likumam, kas ir visa šī visuma pamatā un kas ir dots jau šī visuma radīšanas momentā. Likums ir tāds, ka mums ir jāatsakās no vēlēšanās izpaust sevi, savu ego savā dzīvē, mums ir jāizdara viss, kas no mums atkarīgs, lai dotu iespēju Dievam izpaust sevi caur mums.

Tad mēs varēsim atjaunot mūsu Vienotību. Tad mēs varēsim piedalīties šī visuma Radītāja ieceres realizācijā. Šis ir tas uzdevums un tas darbs, kas katram ir jāizpilda. Un nav neviena cilvēka visā visumā, kas izpildītu šo darbu jūsu vietā. Tāpēc šis darbs ir vissvarīgākais. Šī darba paveikšana ir jūsu dzīves jēga, ko jūs meklējat ārpus sevis un nevarat atrast.

Mums jādod Dievam iespēja izteikt sevi caur mums
Konfūcijs 2005. gada 31. martā




 

uz augšu

uz sākumlapu

 


Copyright © 2008 - 2018
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2018 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia