Sākumlapa

Diktāti

Skolotāju rekomendācijas diktātu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

SAITES:

СИРИУС

СИРИУС-ЦЕНТРЫ

УНИВЕРСИТЕТ
ЭТИКИ ЖИЗНИ

Izdevniecība
"SOL VITA"

ИД "СИРИУС"

ДПЦ "СИРИУС"

PAR TIKUMīBU!

МОД "ЗА
НРАВСТВЕННОСТЬ!"

Šajā vietnē ir teksti, kas tulkoti no Lielās Baltās Brālības sūtņa Tatjanas Mikušinas oficiālajā mājas lapā
sirius-ru.net
publicētajiem materiāliem - Dievišķo Gaismas Skolotāju vēstījumi, kas doti cilvēcei caur Tatjanu Mikušinu24 STUNDAS LŪGŠANU NOMODĀ PAR MIERU VISĀ PASAULĒ

2017. gada 23. aprīlī no 00:00 līdz 24:00
(pēc Maskavas laika un pēc Latvijas laika)Dārgie draugi!

No Mācības mēs zinām, ka jebkurš notikums vispirms formējas smalkajā (astrālajā un mentālajā) plānā kā enerģija un tikai pēc tam nolaižas fiziskajā plānā. Tātad ar mūsu lūgšanām, novēršot cēloni smalkajā plānā, mēs varam novērst vai mīkstināt daudzus nelabvēlīgus notikumus: karus, terora aktus, sociālus sprādzienus, finanšu krīzi, dabas kataklizmas un tehnogēnās katastrofas.

23. aprīlis ir 23. datuma dispensācijas diena. Šajā dienā mūsu lūgšanu pūliņi tiks pavairoti ne tikai ar cilvēku skaitu, kas lūgsies vienlaikus, bet pareizināti arī ar cilvēku skaitu, kas piedalīsies lūgšanās visa 23. datuma laikā un atbilstoši dispensācijai lūgsies ne mazāk kā vienu stundu šajā dienā.

Kritiskās situācijās, virzot lūgšanu spēku radīšanai un prasmīgi izmantojot situāciju, mēs esam spējīgi ar mazu piepūli novērst lielas nelaimes.

Lūgšanu nomoda stundu mērķis:
- novērst karu, jebkādu asinsizliešanu, revolūcijas, terorismu, ekonomisko krīzi, dabas un tehnogēnās kataklizmas;
- paaugstināt cilvēces apziņu.

Lūgšanu nomoda stundas notiks 2017. gada 23. aprīlī no 00:00 līdz 24:00 pēc Maskavas un Latvijas laika.
(Vasarā Maskavas laiks sakrīt ar Latvijas laiku).

Lūgšanu nomoda stundu dalībniekus aicinām šo 24 stundu laikā lasīt sešus rozārijus: Ticības Rozāriju, Mīlestības Rozāriju, Miera Rozāriju, Atbildības Rozāriju, Sirds Rozāriju un Patiesības Rozāriju.

Rozāriju lasīšana notiks šādā secībā:


00:00, 06:00, 12:00, 18:00 - Ticības Rozārijs,

01:00, 07:00, 13:00, 19:00 - Mīlestības Rozārijs,

02:00, 08:00, 14:00, 20:00 - Miera Rozārijs,

03:00, 09:00, 15:00, 21:00 - Atbildības Rozārijs,

04:00, 10:00, 16:00, 22:00 - Rozārijs "Sirds",

05:00, 11:00, 17:00, 23:00 - Patiesības Rozārijs.


Rozārijus jūs varat lasīt patstāvīgi vai arī pieslēgties translācijai:

Ticības Rozārijs http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_very_bdenie.htm

Mīlestības Rozārijs http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_love_bdenie.htm

Miera Rozārijs http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_mira_bdenie.htm

Atbildības Rozārijs http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_otvetstvennosti_bdenie.htm

Rozārijs "Sirds" http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_serdce_bdenie.htm

Patiesības Rozārijs http:///sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_istiny_bdenie.htm


Rezerves pieslēgumi:

Ticības Rozārijs http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_very_bdenie.htm

Mīlestības Rozārijs http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_love_bdenie.htm

Miera Rozārijs http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_mira_bdenie.htm

Atbildības Rozārijs http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_otvetstvennosti_bdenie.htm

Rozārijs "Sirds" http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_serdce_bdenie.htm

Patiesības Rozārijs http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_istiny_bdenie.htm

Pieslēgšanos un Rozārija lasīšanu vajag sākt tikai noteiktas stundas sākumā.
Pēdējais pieslēgums iespējams 23. aprīlī 23:00.

Lai panāktu nepārtrauktu Lūgšanu nomoda vilni 24 stundu garumā, jums vajag piereģistrēties Lūgšanu stundām.
To iespējams izdarīt vairākos veidos:

1) aizpildīt elektronisko formu interneta vietnē http://sirius-centers.net/prayer/index/lv

2) uzrakstīt e-pasta vēstuli un nosūtīt uz adresi bdenie24@gmail.com

3) piezvanīt kādam no koordinatoriem, kuru telefonu numuri redzami zemāk.

Reģistrējoties ir jāsniedz šādi dati:

1) jūsu vārds, uzvārds;
2) jūsu dzīvesvieta (valsts, pilsēta vai apdzīvota vieta);
3) laiks (Maskavas laiks), kurā Jūs vēlaties lasīt Rozāriju;
4) jūsu kontaktinformācija (e-adrese vai telefona numurs).

Jūs varat lasīt Rozāriju vienu reizi, piemēram, no 12:00 līdz 13:00 23. aprīlī.
Cits piemērs: jūs varat lasīt Rozāriju divas reizes: piemēram, 23. aprīlī no 00:00 līdz 01:00 un 23. aprīlī no 10:00 līdz 11:00. Ja jums ir iespējams, jūs varat lasīt Rozārijus arī vēl vairāk reižu.

Ja jūs esat nolēmuši piedalīties Lūgšanu nomoda stundās, lūdzam paziņot Lūgšanu nomoda koordinatoram laiku, ko jūs esat izvēlējušies savai Kalpošanai, vai arī patstāvīgi piereģistrēties norādītajā interneta vietnē, jo ir ļoti svarīgi, lai lūdzēji nepārtraukti būtu Lūgšanu nomodā, lai katru stundu kāds uzturētu un palielinātu Gaismas momentu, kas ticis radīts pirms viņa. Jo vairāk cilvēku katru stundu lasīs Rozāriju, jo lielāks efekts tiks sasniegts. Ir ļoti svarīgi nepārtraukti maksimāli uzturēt iespējamos lūgšanu pūliņus visu 24 stundu garumā.

Lūgšanu pūliņu koncentrācijai aicinām pirms Rozārija lasīšanas izteikt šo lūgsnu:

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, Visuvarenā Dieva Kunga vārdā es lūdzu visas Dievišķās Būtnes, Gaismas Spēku Hierarhiju, kas kūrē cilvēces evolūciju un virza Zemes cilvēces attīstību pa Dievišķu Ceļu.

Es lūdzu, lai Dievišķās Būtnes velta manas lūgšanas enerģiju to spēku neitralizācijai, kas veicina karu kurināšanu, ekonomisko nestabilitāti un naidu nacionālu, mantisku vai reliģisku iemeslu dēļ, izdara terora aktus un rada spriedzes perēkļus uz Zemes.

Es lūdzu nodzēst visus karu ugunsgrēkus, kas pašlaik notiek uz zemeslodes un izšķīdināt trešā pasaules kara cēloņus.

Es lūdzu, lai Dievišķās Būtnes veltītu manas lūgšanas enerģiju mieram visā pasaulē un planētas Zeme cilvēku apziņas paaugstināšanai līdz līmenim, kurā visi cilvēki uz planētas Zeme justos kā brāļi un māsas neatkarīgi no mūsu ticības, reliģijas, ādas krāsas, nācijas vai tautības.

Personīgā lūgšana (Te jūs varat izteikt savus personīgos lūgumus un vēlējumus).

Es lūdzu, lai manas lūgšanas enerģija tiktu pareizināta ar cilvēku skaitu, kas piedalās šajā 24 stundu Lūgšanu nomodā par mieru visā pasaulē un atbilstoši 23. datuma dispensācijai!

Lai viss notiek pēc Dieva Svētās Gribas. Āmen!


Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!


Informācija reģistrācijai

Dalībai Lūgšanu nomodā jūs varat piereģistrēties trijos dažādos veidos pēc savas izvēles:

1) interneta vietnē http://sirius-centers.net/prayer/index/lv

    reģistrācijas forma latviešu valodā ir šeit, bet to var atvērt arī, noklikšķinot uz Latvijas karodziņa,

2) sūtot e-pastu uz adresi bdenie24@gmail.com ,

3) piezvanot kādam no koordinatoriem.

Telefonu numuri:

Līga (Latvija) +371 26 342 618;

Дина, Ирина, Наталья (Москва) +7 916 877 03 65; +7 905 791 98 34; +7 903 291 06 40;
Танзила (Челябинск, Миасс) +7 908 092 67 59;
Галина (Барнаул) + 7 983 353 80 04;
Лилия (Санкт-Петербург) +7 921 918 81 21;

Юлия (Краснодар) + 7 918 674 72 55;

Ирина, Ольга, Наталья (Киев) +38 095-366-6739; +38 093 862 1374; +38 096 581 8125;
Гедрюс, Гедре (Литва) +37 069 839 749; +37 060 357 776;
Валентина и Ойген (Германия) +49 6345 953 35 81;
Мария, Лина (США, Канада) +1(224) 715 6537; +1 (630) 903 0304;
Таня, Йорданка, Ива (Болгария) +359 877 991 339; + 359 877 915 011; + 359 884 007 724;
Александр (Беларусь) + 375 297 522 610;


Uzmanību! Ja jūs esat piereģistrējušies interneta vietnē un vēlaties kaut ko mainīt (piemēram, pievienot vēl papildu stundu), tad, lūdzu, zvaniet koordinatoram vai rakstiet un sūtiet uz e-pasta adresi bdenie24@gmail.com!

Lūgšanu nomoda dalībnieku skaitu var redzēt interaktīvajā kartē un tabulā vietnē:
http://sirius-centers.net/prayer

Gadījumam, ja kādu iemeslu dēļ jums nav iespējama pieslēgšanās interneta translācijai vietnē «Сириус»,
lūdzu, iepriekš sagatavojiet sev Rozāriju tekstus un lasiet Rozārijus patstāvīgi tajā laikā, kurā esat pieteikušies.


Rozāriju teksti latviešu valodā:

Ticības Rozārijs

Mīlestības Rozārijs

Miera Rozārijs

Atbildības Rozārijs

Sirds Rozārijs

Patiesības Rozārijs


 

uz augšu

uz sākumlapu

 
Copyright © 2008 - 2016 All rights reserved.
Tatyana Mikushina
Latvia
SiriuS