Sākumlapa

Diktāti

Skolotāju rekomendācijas diktātu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

SAITES:

СИРИУС

СИРИУС-ЦЕНТРЫ

Izdevniecība
"SOL VITA"

УНИВЕРСИТЕТ
ЭТИКИ ЖИЗНИ

ИД "СИРИУС"

ДПЦ "СИРИУС"

PAR TIKUMīBU!

МОД "ЗА
НРАВСТВЕННОСТЬ!"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net

 

23. datuma dispensācija

Lejupielādēt dokumentu

Karmas valde savā divu nedēļu sanāksmē, kas sākās 2005.g. 23. jūnijā, pieņēma lēmumu par to, ka, sākot no 2005.gada 23. jūlija, katra mēneša 23. datumā jūs iegūstat bezprecedenta iespēju transmutēt personisko un planētas karmu. Katra mēneša 23. datumā jums tiek dota iespēja atstrādāt nākamā mēneša karmu ar lūgšanu, pavēļu, Rozāriju vai mantru lasīšanas palīdzību.

Ja pietiekami liels cilvēku skaits katra mēneša katrā 23. datumā veltīs nākamā mēneša karmas transmutācijai kaut vai vienu stundu dienā, tad jūsu karmas transmutācijai pieliktās pūles tiks pavairotas proporcionāli cilvēku skaitam, kuri piedalīsies šajā lūgšanu stundā. Piemēram, ja kopā ar jums 23. datuma lūgšanu stundā piedalīsies 1000 cilvēku uz visas zemeslodes, tad jūsu pūles tiks pavairotas tūkstoškārt. Ja šajā lūgšanu stundā piedalīsies 10000 cilvēku, tad jūsu pūles tiks pavairotas 10000 reižu. Ja jūsu dzīves apstākļi jums atļauj, tad jūs varat veltīt šīm lūgšanām vairāk kā vienu stundu. Tik, cik jums tas nebūs apgrūtinoši.

Jūs varat izmantot tās lūgšanas un pavēles, pie kurām esat pieraduši. Pats galvenais ir jūsu apziņas noskaņojums. Jums ar visu savu būtni jātiecas uz jūsu personisko pūļu apvienošanu ar tūkstošiem gaismas nesēju pūlēm, kuri atrodas uz visas zemeslodes.

Karmas Valdes 2006. gada 25. decembra sanāksmē tika nolemts, ka katrs planētas Zeme iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis noteiktu apziņas līmeni, daļu enerģijas, ko viņš atbrīvo lūgšanu laikā un savas kalpošanas laikā Dzīvībai, būs spējīgs izlietot, lai pārējā Zemes cilvēces daļa arī varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt to apziņas līmeni, kas nepieciešams pašreizējā evolucionārās attīstības posmā. Sākot no 2007. gada 23. janvāra jau esošajiem šīs svarīgās dispensācijas noteikumiem papildus tiek pievienots vēl viens ļoti svarīgs punkts. Katrs no jums, kurš vēlēsies, varēs virzīt savu enerģiju to cilvēku karmas transmutācijai, kuri savā attīstībā ir palēninājuši tempus un nav spējīgi saprast daudzas Dievišķas Patiesības. Tas var attiekties uz jūsu tuviniekiem, jūsu radiniekiem un pat uz pavisam nepazīstamiem cilvēkiem, ar kuriem jūs izjūtat sevišķu tuvību. Jūs varat katra mēneša 23. datumā izteikt aicinājumu un transmutēt to karmu, kas traucē jūsu izvēlētajam cilvēkam sasniegt nākamo apziņas līmeni. Pagaidām šo dispensāciju katrs no jums var izmantot tikai vienam cilvēkam. Piemēram, jūsu laulātajam draugam vai laulātajai draudzenei, jūsu bērnam vai vienam no jūsu vecākiem, vai arī tam cilvēkam, kuram jūs izvēlaties palīdzēt.


Par vēstulēm Karmas Valdei


Rozārijs „Darbs ar karmu”Sīkāk ar 23. datuma dispensāciju var iepazīties šajos Skolotāju vēstījumos:

Vislabākais sprediķis būs jūsu personīgais piemērs
Brīvības Dieviete 22. aprīlis 2005. gads

Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas valdei
Iemīļotais Surija 23. jūnijs 2005. gads

Par jauno Dievišķo žēlastību Iemīļotais El Morija 27. jūnijs 2005. gads

Es atnesu jums divas ziņas. Vienu – bēdīgu, bet otru – priecīgu
Iemīļotais El Morija 7. janvāris 2006. gads

Par gaidāmo vasaras saulgriežu dienu un ar šo dienu saistīto Dievišķo žēlastību
Kungs Maitreija 15. jūnijs 2006. gads

Par 23. datuma dispensāciju un citām Debesu dotajām iespējām
Iemīļotais El Morija 19. jūlijs 2006. gads

23. datuma dispensācijai tiek pievienots vēl viens ļoti svarīgs punkts
Gautama Buda 25. decembris 2006. gadsTATJANAS MIKUŠINAS GRĀMATAS
latviešu valodā


 


Copyright © 2008 - 2017 All rights reserved.
Tatyana Mikushina
Latvia
SiriuS