Sākumlapa

Diktāti - Vēstījumi

GV 1 (03.2005. - 06.2005.)
GV 2 (08.2005. - 01.2008.)
GV 3 (03.2008. - 06.2011.)
GV 4 (12.2011. - 12.2018.)

Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

23. datuma dispensācija

Īsās lūgsnas
garīgajam darbam

Mātes Marijas lappuse

Par Dievišķajiem Valdoņiem

Rozāriji

Informācija
ziedotājiem

Kontakti

SAITES:

СИРИУС

Izdevniecība
"SOL VITA"

Šajā vietnē ir Dievišķo Gudrības Valdoņu vēstījumu tulkojumi. Vēstījumi cilvēcei doti ar Lielās Baltās Brālības sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību un publi-
cēti viņas oficiālajā mā-
jas lapā sirius-ru.net

Kristītā ūdens unikālās īpašības (apraksts krievu val.)


Ūdens - tā ir dzīvība! 12 ūdens īpašības
Olgas Butakovas vebinārs "Ūdens"


Gudrības Valdoņi par Dievišķību

1. daļa, 2. daļa, 3. daļa

Ja jūs nedomāsiet par mūžību, tad jūs nevarēsiet dzīvot mūžīgi.
Ja jūs neveltīsiet laiku pārdomām vienatnē par savām īpašībām, tad jūs nespēsiet attīstīt sevī Dievišķību.
Ja jūs nepavadīsiet laiku, lasot kvalitatīvus tekstus, tad jūs pārstāsiet domāt.
Ja jūs pārstājat domāt, tad jūs zaudējat neatkarību un pakļaujat sevi nekvalitatīvas informācijas plūsmām, kas izmet jūs uz evolucionārās attīstības ceļa nomales.
Es nepagurstu jums atkārtot, ka ir pienācis laiks, kad jums aiz visas dzīves daudzveidības ir jāatrod tas, kam ir mūžīga vērtība, un jāatsakās no visa, kas ir īslaicīgs un iznīcīgs.

Kuaņ Iņ 2013. gada 25. decembrī


Raksts par Tatjanu Mikušinu amerikāņu žurnālā
"Apzināšanās" ("Awareness" Magazine)

Tas bija mans vislielākais atklājums: Dievišķā pasaule atrodas tieši tur, kur atrodos es un katrs no mums. Mūs atdala no šīs pasaules tikai mūsu apziņas līmenis, mūsu vibrācijas.
Ārpusē nav nekāda Ceļa pie Dieva. Tas ir manī pašas iekšpusē.
...
Man gribētos, lai, pateicoties manis pieņemtajiem Vēstījumiem, cilvēki saprastu, ka Dievs atrodas tieši tur, kur atrodamies mēs. Mūs atdala no Viņa tikai mūsu vibrāciju līmenis.
Īstenībā mēs visi arī esam Dievs iemiesojumā. Caur katru no mums Dievs izpauž Sevi.

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība

(žurnāla raksts latviešu val.), (žurnāla raksts krievu val.), (žurnāla lappuses online angļu val.)

Četri manas dzīves brīnumi. T. Mikušina (raksta video versija)   

(raksta video versija latviešu valodā)   


Gudrības Valdoņi par Dievišķo apziņas stāvokliDārgie draugi,
esiet sveicināti interneta vietnē «Сириус» (Sirius)!

Vietnes «Сириус» (Sirius) galvenais saturs ir Diktāti jeb Vēstījumi, ko esmu pieņēmusi 12 gadu laikā no 2005. līdz 2017. gadiem.

Šajā laikā esmu pieņēmusi vairāk nekā 480 Vēstījumus no vairāk nekā 50 Gaismas Būtnēm. Šīs būtnes mīt Augstākās Esamības plānos, un viņu sūtība ir palīdzēt cilvēcei tās evolūcijā. Vēstījumi tiek doti sarunu formā.

Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda mums – iemiesojumā esošajiem cilvēkiem, kāpēc ir izdevīgi ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Mūsdienu sabiedrībā valdošā ir patērētāju sabiedrības ideoloģija, šajā sabiedrībā tiek kultivētas vēlmes, un tiek radīti apstākļi to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un dzīšanās pēc baudām.

Vēstījumos loģiski un secīgi, soli pēc soļa tiek izskaidroti jaunās ideoloģijas principi, kas balstās Mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties brālībā un kolektīvismā, rūpēs par tuvāko un visu Dzīvību uz Zemes.

Vēstījumu secīga, ik dienas lasīšana tādā hronoloģiskā secībā, kā tie tika doti, maina lasītāja apziņu. Pakāpeniski, mainoties apziņai, mainās arī mūsu apkārtējā realitāte.

Viens no Mācības galvenajiem postulātiem: ārējā pasaule ir spogulis, kurā atspoguļojas mūsu apziņa.

Pilnīgai apziņai atbilst pilnīga pasaule.

Lai jaunā ideoloģija kļūtu par valdošo pasaulē, nepieciešams, lai 1 procents no zemeslodes iedzīvotāju brīvprātīgi nolemtu mainīt savu apziņu, paaugstināt savu apziņu jaunā evolucionārā līmenī.

Pirms uzsākt Vēstījumu lasīšanu, ir nepieciešams iepazīt lasīšanas noteikumus sadaļā Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai.

Papildu Vēstījumu lasīšanai tiek ieteikts ikdienas garīgais darbs ar sevi un savām nepilnībām. Garīgā darba palīdzībai radīti Rozāriji, filmas, ko var iepazīt atbilstošās vietnes sadaļās.

Kopš 2008. g. vietnē «Сириус» (Sirius) notiek Rozāriju ik nedēļas audio translācija svētdienās plkst. 15:00 pēc Maskavas laika. Informācija par translāciju tiek ievietota sadaļā Воскресные интернет-трансляции" ("Svētdienas interneta translācijas").

Lai veicinātu garīgo attīstību, radītas vietnes «Университет Этики Жизни», (Dzīves ētikas universitāte) un «Классы на основе Учения Владык Мудрости» (Gudrības Valdoņu Mācības klases).

Vietne «Сириус» (Sirius) nosūta bezmaksas sūtījumus. Pierakstīties sūtījumu saņemšanai iespējams šeit.

Katru dienu tiek atjaunināta informācija soc. tīklos:

              

Vēlu Jums veiksmi Garīgajā Ceļā!

Tatjana Mikušina
Gaisma un Mīlestība!Tatjanas Mikušinas grāmatu saraksts (oriģinālvalodā)
Книги с Посланиями Владык Мудрости

Latviešu valodā izdotās Tatjanas Mikušinas grāmatas (skatīt šeit)
Gudrības Valdoņu Mācības grāmatas citās valodās

13 gadu laikā daudzi tulkotāji ir strādājuši, lai Valdoņu Vēstījumus pārtulkotu daudzās pasaules valodās:

angļu valodā, armēņu valodā, bulgāru valodā, franču valodā, latviešu valodā, lietuviešu valodā, poļu valodā, portugāļu valodā, turku valodā, ukraiņu valodā, vācu valodā.


GUDRĪBAS GRĀMATA

Izdevniecība «СириуС» laidusi klajā fundamentālu grāmatu ar Gudrības Valdoņu vēstījumiem oriģinālvalodā no 2005. gada līdz 2016. gadam

Visi vēstījumi vienā grāmatā!
(apraksts latv. val.)

Interneta vietne «Огненная книга» -
Ugunīgā grāmata -
GUDRĪBAS GRĀMATA

http://firebook.ru/

GUDRĪBAS GRĀMATA
(Vēstījumu izlase!)

Šajā grāmatā sakopotas visvērtīgākās Zināšanu Pērles, kuras mums 12 gadu laikā devuši mūsu uzticīgie Gudrības Valdoņi. Vēstījumus atlasījusi personīgi Tatjana Mikušina. Darbs pie grāmatas ilga kopš 2011.gada.


Grāmata "LABAIS UN ĻAUNAIS" («ДОБРО И ЗЛО»)"
Izdevums jaunā redakcijā

Šī grāmata ietver divas T. Mikušinas grāmatas: "Labais un ļaunais" un "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot".
Papildināti materiāli un Gudrības Valdoņu vēstījumi, kas ir iekļauti abās grāmatās, atklāj un skaidro padziļinātos jēdzienus.
Grāmata atklāj jaunas Patiesības mūžsenās filozofiskās tēmas šķautnes par Labo un ļauno.
Pirmajā daļā ir izskaidrotas zināšanas, ko cilvēces Skolotāji snieguši caur H. Blavatsku XIX gs., un ir veikts mēģinājums atjaunot Patiesību par Lucifera krišanu, eņģeļu un cilvēces krišanu.
Otrajā daļā ir papildināts un padziļināts pirmās daļas saturs. Dažādu Gudrības Valdoņu izvēlētie Vēstījumi no "Gudrības Grāmatas" ir iekļauti un sakārtoti tai hronoloģiskajā secībā, kā tie ir doti ar T. Mikušinas starpniecību.
Trešajā daļā ir ievietotas O. Ivanovas lekcijas, kas papildu aplūko seno Koka un Čūskas jēdziena simbolisma jautājumu par cilvēces saprāta piešķiršanu un cilvēces grēkā krišanu, par Labā un ļaunā rašanos, nepieciešamību u. c.
Ceturtajā daļā ir iekļauti dažu svarīgu Valdoņu Vēstījumu tēmu citātu krājums.
Grāmata ir domāta auditorijai, kas ir jau iepazinuši J. Blavatskas darbus un Gudrības Valdoņu Vēstījumus.

(apraksts krievu val.)


Visi Gudrības Valdoņu Mācības Vēstījumi, ko Lielās Baltās Brālības Sūtne
Tatjana Mikušina
ir pieņēmusi laikā no 2005. - 2018.g.,
ir publicēti Sūtnes oficiālajā interneta vietnē sirius-ru.net.
Visi Vēstījumi ir pārtulkoti latviešu valodā, vēlreiz lasīti un rediģēti jaunā redakcijā un sakopoti hronoloģiskā secībā atbilstoši 1., 2., 3. un 4. grāmatām:

GUDRĪBAS  VĀRDS 1 (4.03.2005. – 30.06.2005.) - 2 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 2 (5.08.2005. – 10.01.2008.) - 2,1 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 3 (13.03.2008.–26.06.2011.) - 2,05 Mb
GUDRĪBAS  VĀRDS 4 (27.12.2011. – 19.12.2018.) - 1,0 Mb


Iesvētījumu Ceļš vienmēr ir atvērts tām dvēselēm,
kuras ir uzticīgas Dievam un Valdoņiem


Kungs Maitreija 2018. gada 19. decembrī


GARĪGAIS DARBS


Lūgšanas kvalitāte 2018

  Gudrības Valdoņu rekomendācijas Vēstījumu lasīšanai

Iekšējā saskaņošanās ar Dievu


  MĀTES MARIJAS ROZĀRIJI
(video atskaņošanas saraksts)

Lūgšana "Dievmāte" 33 reizes (video)
Lasa Sūtne T. Mikušina


Rekomendācijas Rozāriju lasīšanai

Lūgšanas kvalitāte

23. datums – iespēja atvieglot nākamā mēneša karmu


Mācība par karmas
nonākšanu gada beigās


   INTERNETA TRANSLĀCIJAS


MEDITĀCIJAS un MANTRAS

Dievišķās apziņas Lotosi
Ilustrācija - fragments no Elohima Ciklopeja 2009. gada 19. decembra vēstījuma (video)

T. Mikušinas filmas teksts no Elohima Ciklopeja 2009. gada 19. decembra vēstījuma (latviešu val.)


Es mīlu tevi, Zeme! (video krievu val.)
Meditācijas teksts latv. val.


Mīļotā Heliosa meditācija
par Prieku un Mīlestību

Meditācija sastādīta ar Sūtnes T. Mikušinas
2009. gada 31. decembra Mīļotā Heliosa Vēstījuma tekstu.

Bagātini dzīvi!
Kunga Surijas vārdi. Meditācija
(krievu val.)
https://www.youtube.com/watch?
(Kunga Surijas Meditācijas teksts latv. val.)

OM MAITREIJA MAIM
Kunga Maitreijas mantra(video)

(mantras teksts latv. val.)

 IEPRIEKŠĒJIE VEBINĀRI

2018. gada Vebināri
Sūtnes un Mācības atzinums
(vebinārs 2018. gada 24. martā krievu valodā)

Sakarā ar jaunu ugunsgrēku Sūtnes mājā (vebinārs 2018. gada 17. martā krievu valodā)Visas latviešu
valodā izdotās

T. MIKUŠINAS GRĀMATAS


skatīt šeit


WIKIPEDIA

T. Mikušinas raksti
angļu valodā

T. Mikušinas raksti
bulgāru valodā

T. Mikušinas raksti
latviešu valodā


DZĪVES ĒTIKAS UNIVERSITĀTE
Lekcijas latviešu valodā

RAKSTI, SARUNAS, VIDEO
(latviešu val.)

Jauna filozofiski ētiska Mācība –
ceļš uz Jauno pasauli


Pasākums Rīgas Siriusa Centrā
2018. gada 28. oktobrī

Gudrības Skolotāju Mācības grāmatas
Rīgas Grāmatu svētkos 2018.

Par pasaules valdniekiem
T. Mikušinas atbilde uz jautājumu
par Pasaules valdniekiem (video)

(teksts latv. val.)


Mācība ir Dievišķais ziediņš,
kas izaug cilvēku dvēselēs
(video)

T. Mikušinas saruna,
pierakstīta pēc runātā stāstījuma
un tulkota latviešu valodā


Vēstījumi no Debesīm (video)
"Gudrības Vārdu" citāti un
T. Mikušinas izteikumi
Vēstījumi no Debesīm (latviešu val.)

T. Mikušinas atbildes uz jautājumiem
sakarā ar darbības pārtraukšanu Krievijā.

Ko nozīmē "pārtraukt darbību Krievijā"?
Karma Joga vai karmiska darbība?

(lasīt T. Mikušinas jautājumus un atbildes latv. val.)


Pasaka par aku
Autore T. Mikušina (latviešu val.)


Par Sūtnes aizsardzību
Sanata Kumaras diktātā

(teksts latv. val.) 

Par neiespējamību dot Mācību
pašreizējā laikā uz Zemes
(video)

teksts latv. val.


Kā rodas apmelojumi un meli
un kā tie īstenojas dzīvē
(latv. val.)


Imperatora Nikolaja II lielais upuris
T. Mikušinas raksts (krievu val.)

(raksts latviešu val.)


Par karmu
Daži T. Mikušinas skaidrojumi

Kā izkļūt no Sansāras riteņa
T. Mikušinas atbilde uz lasītājas jautājumu

Nākamajām paaudzēm nodot Mācību var
tikai ar grāmatām (teksts krievu valodā)

Gudrības Valdoņu novēlējumi -
vēstījumu citāti

"Jauns Dievišķais Brīnums"(teksts krievu valodā)

Par pareģojumiem. Kurp mēs ejam?
T. Mikušinas jautājumi
J. Iļjina
Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana
(grāmatā krievu valodā)
PAR DIEVU UN TIKUMĪBU
T. Mikušinas runa Otrajā Starptautiskās kustības "PAR TIKUMĪBU!" kongresā 2015.g. 6. jūnijā Rīgā.
T. Mikušinas runas teksts latviešu valodā

T. Mikušinas atbilde uz jautājumu par psihotronajiem ieročiem filmā "Matilde" (video)


Sācies jaunais 2017./2018. mācību gada
vebināru kurss

Patiesības moments. Izvēles moments.
Tā nav tikai izklaidējoša filma "Matilde"

T. Mikušinas videouzruna

T. Mikušina par filmu "Matilde"
3. daļa "Matilde" - sabiedrības tikumības problēma

Kāpēc cara Nikolaja II ģimenes tēma
līdz pat šim laikam joprojām ir aktuāla?

T. Mikušinas videointervija

(teksts latviešu valodā)


IZVĒLES LAIKS
K. Krasņikova un D. Mamajeva vebināru autori

DIEVIŠĶĀ IESPĒJA
Skaidrojums par Tatjanu Mikušinu

Tatjana Mikušina par pasaules valdniekiem
T. Mikušina. Grāmatas "Labais un ļaunais. Pārdomas, Helēnas Blavatskas "Slepeno Doktrīnu" lasot" tapšanas vēsture
Semināri un lekcijas "Labais un ļaunais"- Video:
1. daļa   2. daļa   3. daļa   4. daļa   5. daļa

GUDRĪBAS VALDOŅU MĀCĪBA UN MŪSU LAIKS
Tatjanas Mikušinas videoieraksts

1. daļa,     2. daļa

DĀVINĀT SPĀRNUS DVĒSELĒM
Līgas Zītaras raksts par Tatjanu Mikušinu

"EZOTERISKAJĀ GADAGRĀMATĀ 2017"

ĀRĒJAIS VAI IEKŠĒJAIS CEĻŠ?
Videoieraksta teksts latviešu valodā

Gudrības Valdoņu Mācības klases (vebināri)

Tatjanas Mikušinas saruna
par cara ģimeni un mūsdienām


T. Mikušinas intervija žurnālam "Mistērija"
1. daļa, 2. daļa, 3. daļa, 4. daļa, 5. daļa,
6. daļa, 7. daļa.
Intervijas 1. un 2. daļas teksts latviešu valodā
"Krievijas garīgā misija" T. Mikušinas intervija

"NĀKOTNES APMETNE" 1. daļa,    2. daļa

T. Mikušina "Urāns Auna zīmē. 2011. – 2018."

T. Mikušinas grāmatas "PAR VESELĪBU, LAIMI, DARBU UN NAUDU" prezentācija

21. gs. domāšana
Līga Zītara "Ezoteriskā gadagrāmata 2016"

Starptautiska sabiedriska kustība
"Par tikumību!"


 


Copyright © 2008 - 2019
Tatyana Mikushina
© 2008 - 2019 Lauma Ergle translation.
All rights reserved.
Latvia